Lahden suurmäen uudistus, Lahti

Saneerasimme Lahden hiihtokeskuksen betonirakenteisen suurmäen sekä uusimme jääladun ja alastulorinteen. Rakensimme uudelleen tuomaritornin tilat, lisäksi korvasimme vanhan puisen latusillan uudella betonirakenteisella.

Lahden suurmäki / Lahti sport centre

Lahden suurmäki / Lahti sport centre

Lahden hiihtokeskuksen suurmäen ja sitä ympäröivien rakenteiden uudistustyö oli osa vuoden 2017 mäkihypyn MM-kisojen valmistelua.

Lahden hiihtokeskusurakkaan sisältyi betonirakenteisen suurmäen saneeraus sekä jääladun ja alastulorinteen uusiminen. Tuomaritornin tilat rakennettiin uudelleen, lisäksi vanha puinen latusilta korvattiin uudella betonirakenteisella.

Uudistustyön ansiosta mäkihyppääjät pääsevät vuonna 1971 valmistuneeseen 130 metrin mäkeen myös kesäisin, mikä oli pitkään mahdotonta alastulorinteen epätasaisuuden takia.

Vaativia nostoja

Rakentajien näkökulmasta suurmäen kunnostus- ja uudistustyö oli erittäin vaativa – sekä teknisesti että työturvallisuushaasteena. Vaativat nostot jyrkässä rinteessä ulottuivat noin 70 metriin saakka.

Yksi keskeinen turvallisuusperiaate oli se, ettei nostojen alla saa koskaan olla ihmisiä. Tämä edellytti huolellista työnsuunnittelua, koska nostoja oli runsaasti ja työmaan aikataulu kohtuullisen tiukka.

Myös kulunvalvonta oli osa turvallisuutta, koska näin voitiin estää työmaalle kuulumattomien henkilöiden pääsy alueelle jo portilla. Sama järjestelmä palveli myös tilaajavastuulain velvoittamia tavoitteita: vain yritys, joka hoitaa lakisääteiset velvoitteensa, voi tuoda työntekijöitään paikalle.

Kalteva maarakenne vahvistetaan

Puolen vuoden kestoinen työmaa alkoi alastulomäen vanhojen puurakenteiden purulla. Purkutyö oli tarpeen, jotta paikoitellen jopa puoli metriä painunut ja sadekausina maa-aineksen valumiselle altis maarakenne oli mahdollista vahvistaa.

Alastulomäen kaltevuus on 38 astetta, joten maarakenne päätettiin vahvistaa vakauden varmistamiseksi. Vahvistamismenetelmänä käytettiin teräksistä, betonilla mantteloitavaa Titan-paalua, joita asennettiin 12 riviin koko alastulorinteen pituudelta.

Paalutuksen ansiosta ajoittaiset maanvieremät saatiin kuriin. Titan-paalutettu penger peitettiin suodatinkankaalla, joka suojasi rakenteen asennusaikaisilta sateilta. Lopullinen pintarakenne on puukansi.

Energiatehokas jäädytys

Betonirakenteinen vauhtimäki sai uuden, elementeistä rakennetun jääladun, joka on varustettu entistä tehokkaammalla jäädytysjärjestelmällä. Sen avulla latu-ura on jäädytettävissä pakkasen puolelle taloudellisesti jopa +10 °C:sta. Uusi tekniikka on myös energiatehokas, koska aiemmasta poiketen jäähdytys kohdistuu vain latu-uraan eikä koko elementtiin.

Uusi, betonirakenteinen hiihtosilta on pituudeltaan 54 metriä ja 18 metriä leveä. Sillan koko 700 kuutiometrin kansivalu tehtiin kertarupeamana, minkä jälkeen rakenne jälkijännitettiin.

Rakentamistyöt olivat osa Lahdessa pidettävien vuoden 2017 mäkihypyn MM-kisojen valmistelua.

urheilurakentamiNEN

Tiedot

Projektin nimi
Lahden suurmäki
Asiakas
Lahden hiihtokeskus
Kaupunki
Lahti
Maa
Suomi
Valmistumisvuosi
2018
Projektin status
Valmistunut
Liiketoiminto
Infra