Rakensimme pysäköintilaitoksen Seinäjoen keskustorin alle, ja sinne tuli noin 200 autopaikkaa yhteen tasoon. Kulkuyhteydet parkkihalliin sijoittuvat rakennettavaan toriterminaaliin sekä lähikiinteistöihin.

Seinäjoen kaupunki on koko 2000-luvun ajan kehittynyt hurjaa vauhtia, ja asukasmäärä on kasvanut. Myös ydinkeskustan kehittäminen on päässyt vauhtiin: Keskustorin alueella on useita rakennushankkeita, muun muassa maanalaisen pysäköintilaitoksen rakentaminen.

Rakensimme pysäköintilaitoksen Seinäjoen keskustorin alle. Laitokseen tuli noin 200 autopaikkaa yhteen tasoon. Kulkuyhteydet parkkihalliin sijoittuvat rakennettavaan toriterminaaliin sekä lähikiinteistöihin. Huolehdimme myös talotekniikasta sekä jännitettyjen rakenteiden ja kaivannon tuennan suunnittelusta.

Laaja yhteistyö kaiken avaimena

Rakennettaessa kaupungin ydinkeskustaa tulee huomioida erityisesti ajantasainen ja kattava tiedottaminen sekä turvallinen liikkuminen työmaan lähialueella. Olemme suunnitelleet työmaan vaiheistuksen siten, että rakentamisesta olisi mahdollisimman vähän haittaa keskustassa toimiville yrityksille, asukkaille ja keskustan käyttäjille.

Asiakkaan kanssa yhteistyössä suunnitelmia kehitettiin siten, että pysäköintipaikkojen määrää saatiin kasvatettua. Lisäksi pysäköintilaitoksesta saatiin energiatehokkaampi, mikä tarkoittaa pienempiä käyttökustannuksia.

Seinäjoen kaupunki on halunnut lisätä keskustan elinvoimaisuutta panostamalla katuympäristöön sekä viemällä sitä kävelypainotteiseen suuntaan. Autojen pysäköinti maan alle mahdollistaa keskustan kortteleiden täydennys- ja uudisrakentamisen sekä Keskustorin alueen palauttamisen takaisin torikäyttöön.

kalliorakentamiNEN

pysäköintiratkaisuT

Tiedot

Projektin nimi
Keskustorin pysäköintilaitos
Asiakas
Seipark Oy
Kaupunki
Seinäjoki
Maa
Suomi
Valmistumisvuosi
2017
Projektin status
Valmistunut
Liiketoiminto
Infra