Purimme Kalajoen vanhat rautatiesillat ja korvasimme ne uusilla jännitetyillä betonirakenteisilla jatkuvan palkin silloilla, joiden päällysrakenteet yhdistettiin toisiinsa jälkivalukaistalla 2017 yhdeksi sillaksi. Urakka on osa mittavaa Seinäjoki-Oulu-ratahanketta.

Kalajoen ratasilta / Kalajoki railroad bridge
Kalajoen ratasilta / Kalajoki railroad bridge

Kalajoen ylittävät kaksi teräsrunkoista rautatiesiltaa Ylivieskassa olivat tulleet elinkaarensa päähän. Purimme entiset ja rakensimme ajanmukaisiin sekä nykyisten standardien mukaisiin kantavuusvaatimuksiin vastaavan n.120-metrisen rautatiesillan.

Urakka alkoi vuonna 2015 itäisen sillan rakentamisella. Ensimmäisenä työvaiheena rakennettiin Kalajokeen työpenkereet, jotka tarvittiin itäisen sillan vanhojen siltalohkojen pois nostamiseen. Teimme nostot juhannuksena, jolloin junaliikenteessä oli vuorokauden katko. Junaliikenne ohjattiin käyttämään vain yhtä siltaa seuraavan vuoden ajaksi, jonka aikana rakensimme uuden sillan. Sen jälkeen toimenpide toistettiin läntisellä sillalla 2016.

Uusien siltojen molempiin päihin rakennettiin kallionvaraisesti betonirakenteiset maatuet ja veden ylittävälle osuudelle neljä betonirakenteista välitukea, jotka sijaitsevat vuolaassa, herkästi tulvivassa Kalajoessa. Vedenalainen louhinta ja maanleikkaus olivat yksi työn vaativimpia vaiheita.

Siltojen päällysrakenne valettiin betonista, jota kului noin 1 200 kuutiota. Päällysrakenteen betonoinnin jälkeen sillan kansirakenteessa olevat jänneteräkset (8 kpl/silta) jännitettiin ja injektoitiin. Tämän jälkeen päällysrakenteen betonipinta hiekkapuhallettiin ja eristettiin kaksinkertaisella kumibitumikermieristyksellä. Lopuksi kermieristys suojattiin suojabetonilaatalla.

Kun molemmat sillat olivat valmiit, yhdistimme ne 1,5 metrin jälkivalukaistalla yhdeksi sillaksi.

Urakkaan sisältyi myös massanvaihto ratapenkereessä sillan molemmissa päissä n. 60 metrin matkalla.

Sillan molempiin päihin rakensimme 60 metriä ponttiseinää, jotka ankkuroitiin paikoilleen vaijeripunosankkureilla. Lisäksi ponttiseiniä vahvennettiin RD220-270-porapaaluilla.

Urakka toteutettiin asiakkaan kanssa sovitun budjetin ja aikataulun mukaan, jotka molemmat pidettiin.

Urakka oli osa Liikenneviraston Seinäjoki-Oulu-ratahanketta, joka on yksi Suomen kaikkien aikojen suurimmista infrahankkeista. Radan parantaminen lyhentää matka-aikoja, mahdollistaa junaliikenteen kasvun ja vähentää sen häiriöherkkyyttä.

Katso time lapse -video Kalajoen vanhan rautatiesillan purkamisesta Liikenneviraston sivulta sekä ilmakuvausvideo samasta tilanteesta.

siltarakentamiNEN

ratarakentamiNEN

Tiedot

Projektin nimi
Kalajoen ratasilta
Asiakas
Liikennevirasto
Kaupunki
Ylivieska
Maa
Suomi
Valmistumisvuosi
2017
Projektin status
Valmistunut
Liiketoiminto
Infra
Erityistä
Aikataulu: toukokuu 2015 - syyskuu 2017 Työvaiheet: Vanhojen siltojen purkutyöt (1.silta 2015 ja 2.silta 2016 ). Uuden sillan porapaalutus, työtelineet ja puutelineet. Uuden sillan perustusrakenteet. Uuden sillan päällysrakenteet. Työnaikaiset ja pysyvät ankkuroidut tukiseinät. Radan massanvaihtotyöt 180 m (11 000 m3).