Hiukkavaaran monitoimitalo, Oulu

Rakensimme Oulun Hiukkavaaraan monikäyttöisen monitoimitalon.

Monitoimitaloon rakennetiin tilat päiväkodille, noin 700 oppilaan peruskoululle, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnalle, nuorisotoiminnalle ja liikunnalle. Lisäksi rakennuksessa on kansalaisopisto ja koulukirjasto. Kiinteistön laajuus on noin 11 000 bruttoneliömetriä. Hiukkavaaran monitoimitalon rakentaminen aloitettiin keväällä 2016 ja se valmistui loppukesällä 2017. Hanke toteutettiin allianssimallilla.

Oulun Tilakeskus järjesti syksyllä 2014 toteutuskilpailun monitoimikeskuksen rakentamisesta. Tavoitteena oli löytää tilojen käytön ja piha-alueen osalta monipuolinen, innovatiivinen ja tehokas ratkaisu. Lisäksi tärkeänä arviointikriteerinä pidettiin yhteistyökyvykkyyttä. YIT:n, Arkkitehtitoimisto Lukkaroisen, WSP Finlandin, Sweco Talotekniikan ja Are Talotekniikan muodostaman konsortion ehdotus "Polku" vakuutti joustavuudella ja uudenlaisella näkökulmalla.

”"Polku" ehdotuksessa huomioidaan kokonaisvaltaisesti monitoimitilan vaatima toimivuus, joustavuus ja viihtyvyys. Se onnistuu kokonaisuutena yhdistämään yhteisöllisen monitoimitalon ja uudenlaisen avoimen oppimisympäristön tavoitteet”, kommentoi Oulun Tilakeskuksen johtaja Jouko Leskinen.

Allianssin tavoitteena oli toteuttaa monitoimitalo kustannustehokkaasti huomioiden rakennuksen elinkaari. Allianssihankkeissa osapuolet tekevät päätökset yhteistyössä ja mahdolliset riskit sekä hyödyt jaetaan yhdessä. Allianssin tehokkuus näkyy selvästi jo suunnitteluvaiheessa. Hanke käydään läpi vaihe vaiheelta ja hyödynnetään laajasti mallinnusta. Suunnittelutyön tuloksena allianssiorganisaatiolle muodostuu tarkka, yhteinen näkemys ja toteutussuunnitelma hankkeen läpiviemiseen.

”Kehitysvaiheen työpajoissa oli mukana kaikki osapuolet loppukäyttäjien edustajia myöten. Näin varmistimme, että tilat palvelevat valmistuttuaan niin oppilaiden kuin opettajien tarpeita”, kertoo YIT:n aluejohtaja Marko Palonen.

”Hiukkavaaran monitoimitalon toteuttamisen lähtökohtana on ollut uusien oppimiskäsitysten mukaista opetusta tukevien tilojen rakentaminen. Toiminnallisesti ja arkkitehtonisesti korkeatasoisen rakennuksen suunnittelussa myös monikäyttöisyydellä, terveellisyydellä ja viihtyisyydellä sekä kestävyydellä ja ekologisuudella on ollut merkittävä rooli”, sanoo hankepäällikkö Juha Kaisanlahti Oulun Tilakeskuksesta.

”Tähänastisen allianssiyhteistyön perusteella uskomme, että talolle asettamamme tavoitteet saavutetaan, myös yhteisöllisyyden ja avoimen oppimisympäristön osalta”, lisää Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen johtaja Jouko Leskinen.

Hiukkavaaran monitoimitalolle on myönnetty kansainvälisen LEED for Schools -sertifikaatin kultatason tunnustus.

Tiedot

Projektin nimi
Hiukkavaaran monitoimitalo
Asiakas
Oulun tilakeskus
Kaupunki
Oulu
Maa
Suomi
Valmistumisvuosi
2017
Projektin status
Valmistunut
Liiketoiminto
Toimitilat

Linkit