YIT ihannetyönantaja opiskelijoille rakennusalalla

Tekniikan opiskelijat valitsivat YIT:n rakennusalan ihannetyönantajaksi Universumin Opiskelijatutkimuksessa. YIT paransi sijoitustaan myös tekniikan ihannetyönantajien ranking-listalla ja ylsi ennätyskorkealle 5. sijallaan. YIT tarjoaa vuosittain noin tuhannelle nuorelle harjoittelu- tai kesätyöpaikan monipuolisten tehtävien parissa ja yhdessä tekemisen hengessä.

Kesä YIT:llä sujuu opiskelijoilta perinteisesti työmaataitoja harjoitellen ja rakennusalan oppeja käytäntöön vieden. Kaikki kesäharjoittelijamme työmailla käyvät läpi suunnitelmallista YIT Polku -harjoitteluohjelmaa opintovaiheensa mukaisesti. Tuhannesta harjoittelijasta ja kesätyöntekijästä riittää myös muihin tehtäviin. Osa harjoittelijoistamme pääsee perehtymään kehitysvaiheessa oleviin rakennushankkeisiin, kuten Helsingin Pasilan tornialueen Trigoni-suunnitelmaan, joka voitti Helsinki High-rise -arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailun.

”Meille on tärkeää, että opiskelijat otetaan mukaan kehittymään hankkeiden eri vaiheisiin. Kesäkauden lisäksi ohjaamme harjoittelijoita läpi vuoden. Henkilöstömme ottaa aktiivisesti vastuuta niin perehdyttämisestä kuin onnistuneen harjoittelun varmistamisesta”, kertoo Trigonin hankejohtaja Jouni Forsman.

Trigoni-suunnitelman parissa työskentelee tulevana kesänä 7 harjoittelijaa, mm. kauppatieteiden ja arkkitehtuurin opintotaustalla. Harjoittelijoiden tehtäväkenttä on yhtä lailla laaja, markkina-analyyseistä kestävään kehitykseen ja tiedonhallinnasta viestintään.

”Henkilöstömme on tehnyt arvokasta työtä haastattelemalla ja valitsemalla innostuneita opiskelijoita hankkeellemme. Opiskelijat saavat oivaa kokemusta hankkeiden koko kehittämisen kaaresta sekä ainutlaatuista näkemystä korkean rakentamisen vaatimuksista ja edellytyksistä ”, lisää Forsman.

Vahvasta työyhteisöstä oikeat askeleet uralle

Työyhteisön merkitys on tärkeässä roolissa myös rakennusalaa opiskeleville nuorille. Ystävällinen työyhteisö, kehitystä tukevat esimiehet ja ihmisten kunnioitus olivat tekniikan opiskelijoille kolme tärkeintä asiaa Opiskelijatutkimuksen ’Ihmiset ja kulttuuri’ kategoriassa.

YIT:llä harjoittelijakokemusta arvioidaan vuosittain, ja mm. esimiestyö ja viihtyminen ovat mittareita harjoittelun onnistumisessa. Palautetta saatiin viime kesänä vajaalta 250 opiskelijalta kasvotusten ja puhelimitse tehdyillä haastatteluilla sekä digitaalisella kyselyllä. Vastaajista 89 % koki saavansa esimieheltä riittävästi tukea työssään ja 97 % oli valmiita suosittelemaan YIT:tä työnantajana.

”Haluamme tarjota parhaan mahdollisen harjoittelijakokemuksen ja olla alan ykkösvaihtoehto opiskelijoille. Tuhat harjoittelu- ja kesätyöntekijää on tavoitteemme myös tälle vuodelle. Tässä onnistumiseen meillä on saman verran päteviä esimiehiä, jotka huolehtivat nuorten asianmukaisesta perehdyttämisestä, turvallisuudesta, työtehtävistä ja viihtymisestä - YIT:läisessä hengessä”, summaa rekrytoinneista ja resurssoinnista vastaava henkilöstöpäällikkö Timo Piili

YIT on ollut Opiskelijatutkimuksessa rakennusalan ihannetyönantaja jo kahdeksana vuonna 2010-luvulla. Universumin Opiskelijatutkimukseen vastasi 2360 tekniikan alan opiskelijaa.

Lue lisää:
Oodin rakennustyömaa kasvatti useita luovan alan ammattilaisia