Verkostoja, rohkeutta uuteen ja tukea muutoksissa – näitä kaikkia tarjoaa YIT:n mentorointiohjelma

Ohjelmaan on vuodesta 2015 lähtien osallistunut jo 158 työntekijää.

Toiveet kehittyä rakennusalan moniosaajaksi ja kehittää esimiestaitoja sekä halu ymmärtää YIT:n strategiaa syvällisesti ovat useimmiten toistuvia syitä hakeutua YIT:n mentorointiohjelmaan aktoriksi (eli oppilaaksi).

Mentorin tehtävään YIT:n työntekijöitä taas houkuttavat halu jakaa omaa osaamista, toive saada uusia ajatuksia sekä ohjelman hyvä maine.

Motiivit käyvät ilmi YIT:n vuodesta 2015 lähtien käynnissä olleen Mentorointi-ohjelman aktorihakemuksista sekä aktoreiden ja mentoreiden palautteista.

Mentorointi on YIT:llä hyväksi todettu oppimisen malli, joka tarjoaa mahdollisuuden kollegoilta oppimiseen sekä nopeaan uusiutumiseen. Mentorointiin on tähän mennessä osallistunut 79 paria, eli yhteensä 158 YIT:n työntekijää eri funktioista. Kaikki osallistujat ovat olleet toimihenkilöitä joko konttoreilta tai työmailta.

”Osallistujien palautteet ohjelmasta ovat lähes poikkeuksetta myönteisiä. Osallistujat kiittävät etenkin hyviä keskusteluja ja niissä syntyneitä ideoita, joita on jaettu puolin ja toisin sekä verkostoitumista uusien ihmisten kanssa”, kertoo YIT:n henkilöstökehittämisen asiantuntija Elina Turpeinen.

Viimeisin Mentorointiohjelma päättyi viime joulukuussa ja seuraavan oli määrä käynnistyä huhtikuun puolivälissä. Aloitusta jouduttiin kuitenkin siirtämään ensi syksyyn koronaviruksen aiheuttaman tilanteen takia.

Yhteistyö YIT.jpg

Tukea ja motivaatiota muutostilanteisiin

Mentorointi-ohjelma sisältää kaikille yhteiset aloitus, väli- ja päätöstilaisuudet.

Mentori ja aktori taas tapaavat toisensa kerran kuukaudessa keskustellakseen aktorin asettamasta aiheesta. Ohjelma kestää alusta loppuun asti noin kahdeksan kuukautta.

Tukea mentorointiin tarjoaa YIT:llä konsulttiyritys MPS, joka muun muassa tukee pareja, suorittaa heille kaikki tarvittavat analyysit sekä järjestää yhteiset tapaamiset YIT:n tukemana.

Toimisto yhteistyö YIT.jpg

”Ohjelmaan osallistuvat kertovat saaneensa ohjelmasta tukea erityisesti suurissa muutostilanteissa, etsiessään uutta motivaatiota, aloittaessaan uudessa tehtävässä sekä isojen projektien johdossa. Mentorit taas ovat saaneet uutta puhtia omaan työhönsä nähdessään aktoreiden saavuttavan tavoitteensa”, kertoo MPS:n Minna Hirsmäki.

Mentoroinnilla voikin nopeuttaa uudenlaisen osaamisen kehittymistä sekä rohkaista työntekijöitä ottamaan vastaan uusia haasteita. Jotta ohjelma voi onnistua, täytyy sekä aktorin että mentorin luottaa toisiinsa, olla aidosti kiinnostuneita ohjelmasta sekä sitoutua säännöllisiin tapaamisiin. Tähän mennessä näin on myös tapahtunut.

Toimisto yhteistoiminta YIT.jpg

Luottamus säilyy, vaikka ohjelma loppuu

Mentorointiohjelmaan aktorina viime syksynä osallistunut hankekehitysasiantuntija Pia-Sofia Lehtoniemi kertoo ohjelmasta jääneen ”tosi hyvä fiilikset”.

”Mentoriin kehittyi ainutlaatuinen suhde. Luottamus välillämme on säilynyt, vaikka mentoriohjelma on jo päättynyt. Ohjelma antoi minulle hyvän mahdollisuuden oppia rautaiselta ammattilaiselta. Mahtavaa oli, että aktori sai päättää aina aiheet ja ohjata keskusteluja, joten mentorointiohjelma koostui minulle ”tärkeistä” aiheista”, Lehtoniemi kuvailee.

Kaupunkikehityksen projektijohtajan Juha Virtasen mentoroima Lehtoniemi kuvailee mentorointiohjelmaa oppimispoluksi.

”Mentorointi ja mentori kasvattivat ammattitaitoani ja rohkaisivat minua luottamaan omaan visiooni sekä ammatti- ja vuorovaikutustaitoihini. Lisäksi tutustuin mentorin avulla uusiin YIT:läisiin, jotka ovat olleet hyviä kontakteja päivittäisessä työssä.”

Lehtoniemi suositteleekin ohjelmaa kaikille, sillä se antaa mahdollisuuden pysähtymiseen ja luottamukselliseen keskusteluun. Apua on ollut myös mentorin kirjallisuusvinkeistä sekä käytännön esimerkeistä työuran varrelta.

Pia-Sofian esimies Mikko Lempinen taas kiittää tiimiläistään hyvästä aktiivisuudesta oman ammattitaidon kehittämisessä.

”Mentorointi on loistava tapa verkostoitua isossa yrityksessä. Uskon, että ohjelmasta hyötyvät pitkällä tähtäimellä kaikki tiimin jäsenet”, Lempinen sanoo.

 

Töihin YIT:lle

Avoimet työpaikat

Opiskelijoille