• Liikenne
  • 18.9.2018
  • Heikki Halttula, toimitusjohtaja, Viasys VDC

Kehitysprojektista osaksi liiketoimintaa - Uusi digitaalinen ylläpitomalli tietunnelien kunnossapitoon

Liikennevirastolla on meneillään Tieverkon ennakoiva kunnonhallinta -kehityshanke, jonka tavoitteena on tehostaa tiedon tuotantoa jo kohteen suunnittelu- ja rakennusvaiheessa, automatisoida tiedonkeruuta ja kehittää kunnossapidon prosesseja, tietojärjestelmiä ja analytiikkaa.

Kyseisen kansallisen kehityshankkeen innoittamina Viasys VDC Oy:n ja YIT Oyj:n infrarakentamisen asiantuntijat käynnistivät erillisen kehitysprojektin tutkiakseen, kehittääkseen ja pilotoidakseen uutta tehokkaampaa ylläpitomallia tietunneleiden kunnossapitoon. Tutkimuskohteena projektissa on ollut juuri valmistunut E18 Hamina-Vaalimaa -moottoritie ja YIT:n Vaalimaan tunnelityömaa.

Porautuminen nykytilaan ja kunnossapidon haasteisiin

Projektityöryhmämme ensimmäinen tehtävä oli saavuttaa kattava ymmärrys tietunnelien kunnossapidon nykytilasta ja haasteista. Havaitsimme, että huoltoprosessi on vielä hyvinkin paperipohjainen käsittäen fyysiset huoltokirjat tunnelissa ja huolto-ohjelman huoltokorteissa. Urakoitsijalla ja aliurakoitsijoilla on kaikilla käytössä omat järjestelmänsä ja menetelmänsä huoltotoimenpiteiden ohjaukseen sekä toteumatiedon keräämiseen. Tunnelin huolto-ohjelma tuotetaan vasta työmaan aikana, ja ylläpidolle arvokas toteumatieto on usein edelleen koottu pdf-muotoisiin laatudokumentteihin.

Nykytilakartoituksen valossa nykyisen kunnossapitomallin haasteita näyttäisivät olevan ennen kaikkea tiedonkulun puutteellisuus niin eri toimijoiden kuin hankevaiheiden välillä sekä tiedonhallintaa hankaloittava puutteellinen tunnelikohteen komponenttien määrittely. Lisäksi työmaalta mitattua toteumatietoa olisi tarpeen hyödyntää huomattavasti nykyistä älykkäämmin.

Pilotoimalla kohti uutta yhteistä kunnossapidon konseptia

Projektityöryhmämme oli yksimielinen siitä, että tietunnelien kunnossapitotoiminnan ohjaamiseen tarvitaan uusi ennalta suunniteltu ja rakennushankkeen toimijoita yhdistävä toimintamalli ja sen digitaalinen toteutus, ns. sähköinen huoltokirja. Yhdellä ja yhteisellä ratkaisulla pystytään varmistamaan tiedonsiirto rakentamisesta kunnossapitoon ja ohjataan kunnossapidon työtehtäviä.

Keskeisiä avainvaatimuksia uudelle toimintamallille on tietosisältöjen huolellinen määrittäminen ja testaus kunnossapidon tarpeiden mukaisiksi. Lisäksi niin kohteen omistajia kuin urakoitsijoitakin helpottaisi kohteen luovutus- ja kunnossapitotietojen sähköinen jakaminen Liikenneviraston omaisuudenhallinnan järjestelmiin rakennushankkeiden päätteeksi.

Älykästä huoltokirjasovellusta kokeiltiin ensi kertaa E18 -moottoritien Vaalimaan tunnelissa huhtikuussa 2018, ja projektityöryhmämme oli innoissaan positiivisesta vastaanotosta työmaalla. Tästä on hyvä ponnistaa eteenpäin!

Artikkeli on julkaistu aiemmin Tie & Liikenne -lehdessä 3/2018