Tripla on esteettömyyden edelläkävijä

Jo Tripla-hankkeen alkuaikoina oli selvää, että tälle uudelle kaupunkikeskukselle ei voida nimetä mitään kohderyhmää - Triplaa tehdään kaikille. Yksi tärkeimmistä tavoista, millä ajatusta on toteutettu, on esteettömyys. Meistä jokainen on erilainen liikkuja ja hahmottaa ympäristöään eri tavoin.

Triplassa esteettömyyttä lähdettiin jo hyvin varhaisessa suunnitteluvaiheessa, vuonna 2015, miettimään esteettömyyssuunnittelijan avulla.

”On todella poikkeuksellista, että esteettömyyssuunnittelija pyydetään mukaan hankkeeseen jo suunnittelun alkuvaiheessa. Yleensä esteettömyyttä aletaan miettiä aivan liian myöhään, ja siten monissa asioissa pystytään tekemään vain päälleliimattuja ratkaisuja, jotka eivät koskaan ole parhaita mahdollisia. YIT:n näkemyksellisyys esteettömyyden edistämisessä on mielestäni ainutlaatuista”, Triplan esteettömyyssuunnittelija Sirpa Laitinen WSP Finland Oy:stä kertoo.

Mitä on esteettömyys?

Kun puhutaan esteettömyydestä, ensimmäiseksi tulee mieleen oviaukot, joissa ei ole kynnyksiä, tai automaattisesti aukeavat ovet. Tällaiset asiat ovat tietysti iso osa esteettömyyttä, mutta mahdollisimman monien ihmisten itsenäisen liikkumisen mahdollistaminen on paljon muutakin. Se tarkoittaa esimerkiksi havaitsemisen helpottamista värikontrastien ja valaistuksen avulla, sormin tunnusteltavia opastetekstejä tai näkövammaisten valkoiselle kepille tarkoitettuja lattiaopasteita, kuulolaitteen käytön helpottamista julkisissa tiloissa, selkokielisiä karttoja ja kokonaan esteettömiksi suunniteltuja reittejä. Monet näistä asioista kuulostavat helposti toteutettavilta, ja sitä ne ovatkin, jos ne on otettu ajoissa huomioon suunnittelussa.

”Esimerkiksi kuulolaitteen käyttäjiä auttava induktiosilmukkakaapelointi kannattaa asentaa jo rakennusvaiheessa huomaamattomasti lattiarakenteisiin. Jälkikäteen asentaminen on haasteellista”, Sirpa kuvailee.

Yksi esteettömyyssuunnittelijan tärkeimmistä tehtävistä Triplassa onkin ollut tarkistaa kaikki esteettömään liikkumiseen ja toimimiseen liittyvät suunnitelmat ja korjata ne esteettömyysajattelun mukaisiksi. Näin mitään ei ole lähdetty tekemään, ennen kuin suunnitelma on ollut esteetön.

”Suunnitelmia tämän kokoisessa hankkeessa riittää. Olen tarkistanut esteettömyyteen liittyvät arkkitehti-, valaistus-, sähkö- ja sisustussuunnitelmat, ja ulkona tietysti ulkoalue- ja katusuunnitelmat”, Sirpa kertoo. ”Onneksi yhteistyö kaikkien osapuolten kanssa on ollut erittäin hyvää. Varsinkin Mall of Triplan arkkitehtisuunnittelusta vastaava Soini & Horto Oy on halunnut tehdä kanssani erittäin kiinteää yhteistyötä, ja siitä olen todella iloinen.”

Yksi tärkeä suunnittelun laji on opasteiden suunnittelu. Siinäkin Sirpalla on ollut tärkeä rooli.

”Triplan opasteet toimivat monella eri tasolla. Käytämme opasteissa vain selkokielisiä karttoja, värikoodeja ja symboleita, jotka myös selitetään jokaisen opasteen alareunassa. Näkövammaisille tarkoitetuilla reiteillä opasteissa on myös piste- ja kohokirjoitusta. Käytämme suomenkielistä pistekirjoitusta, mutta kohokirjoitusta voi tietysti olla eri kielilläkin.”

Pintoja, värejä, opasteita ja kuuluvuutta

Triplan lattioissa on metallilistoja, jotka on helppo tunnistaa valkoisella kepillä ja joiden avulla näkövammaiset voivat suunnistaa. Alas laskevien portaiden edessä on varoittava pinnoite. Myös hissiopasteista voi kerrostiedot tarkistaa piste- tai kohokirjaimista. Monet näkövammaiset käyttävät mielellään älypuhelimeen saatavaa ääniohjausjärjestelmä nimeltä BlindSquare, ja sitä varten kauppakeskukseen on asennettu lähettimiä.

Kuulovammaiset hyötyvät julkisissa tiloissa induktiosilmukoista, joiden avulla kuulolaite sulkee pois hälyäänet, mutta auttaa kuulemaan esimerkiksi rautatieaseman poikkeustilakuulutukset. Asema-aulassa induktiosilmukoita on erityisen paljon, ja niitä löytyy myös Mall of Triplasta. Aseman poikkeustilakuulutukset kuuluvat myös Mall of Triplan 4. kerroksen tapahtumatorin laidalla olevan infopisteen luona, koska sielläkin on induktiosilmukka. Induktiosilmukka-alueet löytyvät Triplassa induktiosilmukkaopasteen avulla.

Kokonaisvaltaista hahmottamista Triplassa auttavat värikoodit. Jo parkkihallissa alueet on jaettu eri värisiin alueisiin, ja samoilla värikoodeilla varustetut hissit kulkevat läpi kauppakeskuksen ja aseman. Kun vielä opasteista löytyy samat värikoodit, on helppo hahmottaa pystysuunnassa, missä kohti kauppakeskusta milloinkin kulkee, ja millä hissillä kannattaa esimerkiksi palata pysäköintihalliin.

Esteettömästi läpi Triplan ja liikennevälineisiin

”Jo kaavassa määriteltiin, että Triplan läpi pitää pystyä kulkemaan esteettömästi sekä itä-länsi-suunnassa että etelä-pohjoissuunnassa”, kertoo Sirpa. ”Olemmekin suunnitelleet esteettömät, sisätiloissa kulkevat reitit. Reitit opastetaan esimerkiksi pyörätuolisymboleiden, selkokarttamerkintöjen ja näkövammaisia ohjaavien pinnoitemerkintöjen avulla. Pyörätuolillakaan ei tarvitse poiketa välillä kadulle päästäkseen koko Triplan läpi. Jonkin verran toki joutuu hissejä käyttämään esteettömilläkin reiteillä jo siitä syystä, että Triplan uloskäynnit sijaitsevat eri tasoissa eri puolilla rakennusta.”

Triplan ympärillä myös kadut ja liikennejärjestelyt rakennetaan uusiksi, joten esteettömät reitit pystytään tekemään yhtenäisinä esimerkiksi bussipysäkeille saakka. Ulkotiloissa näkövammaisia auttaa esimerkiksi karkealla pinnoitteella kiveykseen tehty raita, jota voi tunnustella valkoisella kepillä.

”Olemme yhteensovittaneet kauppakeskuksen ja rautatieaseman reitit kaupungin katutilassa kulkevien reittien kanssa, eikä kenenkään kulku katkea lähipysäkeille tai joukkoliikenneterminaaliin mennessä”, Sirpa lupaa.

Esimerkkinä ja edelläkävijänä

Triplan esteettömyys on omaa luokkaansa: se on mallikappale, jonka suunnittelua on tehty rinta rinnan uuden esteettömyyssuunnittelun ohjeistuksen kanssa. Tämä Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien sekä Liikenneviraston, Ympäristöministeriön, HSL:n ja HKL:n tilaamaa suunnittelutyön ohjeistusta on siis pitkälti tehty ja testattu suunnittelemalla samat ratkaisut konkreettisesti Triplaan.

”Onneksi saimme triplalaisilta luvan käyttää suunnitelmia apuna myös tämän uuden ohjeistuksen luomiseen. YIT:n resurssipanostus tähän asiaan on valtakunnallisesti merkittävä: tästä projektista hyötyy koko Suomi!”

Sekä Triplan suunnitteluun että toukokuussa 2019 julkaistavan uuden esteettömyyssuunnittelun ohjeistuksen luomiseen ovat Sirpa Laitisen lisäksi osallistuneet Väylävirasto sekä Helsingin kaupungin esteettömyysasiamies. Ohjetyössä mukana ovat lisäksi asiantuntijoina HSL, Ympäristöministeriö sekä Espoon ja Vantaan kaupunkien esteettömyysasiantuntijat. Triplan esteettömyyssuunnittelussa mukana on ollut lisäksi Helsingin kaupungin rakennusvalvonnan edustaja ja Näkövammaisten liitto.

”Tuskin koko maailmasta löytyy montaa paikkaa, joissa esteettömyyttä olisi mietitty näin kokonaisvaltaisesti. Uskon, että Tripla herättää kansainvälistä kiinnostusta ja nousee houkuttelevaksi matka- ja tutustumiskohteeksi jo pelkästään tästä syystä”, toteaa Sirpa Laitinen lopuksi.

Lue lisää:

www.yit.fi/tripla

Triplassa näkyvät uudet, sujuvan arjen ja asumisen trendit 

TriplabyYIT – Helsingin uusi sydän (video)