Asiakastyytyväisyytemme nousussa jo kolmatta vuotta, kiitosta erityisesti tuotelaadusta

Olemme iloisia voidessamme kertoa, että tuoreen tutkimuksen mukaan meillä on rakennusalan yrityksistä uskollisimmat asiakkaat, jotka mielellään myös suosittelevat YIT:tä muille.

Tulos selviää EPSI Ratingin Rakennusteollisuus RT ry:n suurimmille jäsenyrityksille tekemästä Uudisasuntorakentaminen 2020 -tutkimuksesta*. Tutkimus selvittää asunnonostajien tyytyväisyyttä rakennusliikkeisiin. Tulokset on kirjattu indeksillä 0–100, jossa 75 on erittäin hyvä taso.

Asiakasuskollisuutemme on tutkimuksessa 83,2. Arvosana on laskettu painotettuna keskiarvona kolmesta kysymyksestä: a) jos sinun pitäisi tänään valita rakennusliike, kuinka todennäköistä on, että valitsisit ´rakennusliikkeen´ (YIT: 81,4 / toimiala: 77,6), b) minkälaiseen sävyyn keskustelet tavallisesti ´rakennusliikkeestä´ (YIT: 82,8 / toimiala: 79,2) ja c) kuinka todennäköistä on, että suosittelisit ´rakennusliikettä´ muille? (YIT: 85,3 / toimiala: 81,3).

Asiakastyytyväisyytemme oli tutkimuksessa 80,2 kun se viime mittauksessa oli 79,4 ja sitä edellisessä 77,8. Toimialan asiakastyytyväisyys oli tutkimuksessa 77,7.

 

Vahva imago ja kiitosta tuotelaadusta

Meillä on kaikkein vahvin imago asiakkaiden keskuudessa. Samoin keräämme eniten kiitosta tuotelaadusta. Asiakastyytyväisyytemme tulokset ovat toimialan keskiarvon yläpuolella myös palvelulaatu- ja vastine rahalle -osa-alueilla. Ainoastaan odotukset-osa-alueella (84,1) jäämme hieman toimialan keskiarvon (84,4) alapuolelle.

Eniten toimialaa korkeammalla yksittäisissä kysymyksissä olemme a) ´rakennusliike´ pysyi aikataulussa 92,0 (toimiala: 86,0), b) kuinka todennäköistä on, että suosittelisit ´rakennusliikettä´ muille? 85,3 (81,3) ja c) jos sinun pitäisi tänään valita rakennusliike, kuinka todennäköistä on, että valitsisit ´rakennusliikkeen´? 81,4 (77,6) -kysymyksissä.

 

Katso tästä:

Myytävät asuntomme

 

Tutkimuksen kohderyhmä koostuu suomalaisista yksityisasiakkaista, jotka ovat ostaneet uudisasunnon ja asunto on luovutettu vuoden 2019 aikana. Haastateltavat poimittiin satunnaisotantana yritysten asiakasrekistereistä ja Muut-ryhmän osalta kohteiden myynti-ilmoitusten avulla. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluna asunnonostajille 15.1-12.2.2020, ja siihen osallistui 891 Suomessa asuvaa asunnonostajaa. Tämän lisäksi yleisväestön luottamus- ja tunnettuustutkimukseen haastateltiin kansallisella satunnaisotannalla 612 Suomessa asuvaa yli 18-vuotiasta. Tutkimus tehtiin ensimmäisen kerran vuonna 2017, jolloin kysely koski vuoden 2016 asuntoluovutuksia.