Louhimme ja lujitimme yli 100 metriä syvän kuilun Koneen hissilaboratoriolle ja rakensimme kuiluun betonielementeistä hissien testikuilut. Kone testaa kuilussa pilvenpiirtäjiin ja keskikorkeisiin rakennuksiin tarkoitettuja hissejä.

Tytyrin hissikuilu / Tytyri mine
Tytyrin hissikuilu / Tytyri mine

Hissilaboratoriossaan Kone seuraa ja kehittää esimerkiksi hissien ajomukavuutta, turvallisuutta ja energiankulutusta. Kuilussa on erinomaiset testausmahdollisuudet, ja siellä Kone myös esittelee tuoteuutuuksiaan asiakkailleen ympäri maailman.

Aiemmin Koneella on ollut Tytyrissä neljä testauskuilua. Nyt rakensimme viisi betonielementtirakenteista kuilua lisää. Louhintatyöt aloitimme tekemällä pilottireiän alhaalta ylöspäin. Teimme pilottireiän Alimak-menetelmällä Tytyrin kalkkikaivoksen vanhoista tiloista käsin. Tämän jälkeen laajensimme kuilua ylhäältä alaspäin. Irrotetun louheen pudotimme pilottikuilun kautta kaivosluolaan, josta kuljetimme sen Tytyrin kaivoksen maanalaisten louhosten täytöksi. Lujitustöiden jälkeen kuiluun asennettiin betonielementtirakenne. Hissilaboratorion uudet kuilut otettiin käyttöön vuoden 2016 aikana.                     

kalliorakentamiNEN

Tiedot

Projektin nimi
Tytyrin kaivos, maanalaiset hissikuilut
Asiakas
KONE Oyj
Kaupunki
Tytyri, Lohja
Maa
Suomi
Valmistumisvuosi
2015
Projektin status
Valmistunut
Liiketoiminto
Infra