Tallinnan kehätie, Viro

YIT vastasi Tallinnan kehätien E265:n perusparannuksesta Luigen ja Sakun liittymien välillä Virossa. Urakkaan kuului siltojen rakentaminen, joista toinen ylittää nykyisen tien ja toinen suunnitellun Rail Baltica -rautatien. Lisäksi rakensimme tunnelin eläimille tien alittamiseksi.

Tallinnan kehätie / Tallinn Ring Road
Tallinnan kehätie / Tallinn Ring Road

Tallinnan kehätie on yksi pääkaupungin tärkeimmistä liikenneväylistä. Vuosien mittaan YIT Viro on ollut koko 38,1 kilometrin mittaisen tien suurin rakentaja. Olemme viimeisen kahdeksan vuoden aikana uudistaneet Tallinnan kehätien neljä suurinta osaa - Lagedin ja Põrguväljan risteykset sekä Kurna- ja Saku -Luige -tieosuudet.

Projektiin kuului nykyisen 4,1 kilometrin mittaisen ja nelikaistaisen moottoritien perusparannus, kolmen eritasoristeyksen rakentaminen (ylikulkusillat jokaiseen risteykseen), mittavat maanrakennustyöt, maan stabilointi- ja tien päällystystyöt, liikennemerkkien asentaminen, tiemerkinnät ja maisemointi. Peruskorjaus parantaa liikenneturvallisuutta, sillä tielle lisätään suojakaiteita ja rakennetaan tunneli eläimille. Lisäksi käyttömukavuutta lisäävät uusi katuvalaistus ja äänivalli sekä muut vastaavat toimet.

YIT: n infrastruktuurihankkeiden johtaja Priit Kuldsaarin mukaan kaikista Tallinnan kehätiehankkeista vaikein haaste oli liikenteen hallinta. ”Tallinnan kehätie on väistämättä erittäin vilkasliikenteinen tie, jolla liikennettä ei voida pysäyttää rakentamisen aikana. Koska ihmiset olivat monimutkaisin osa kaikkia kolmea hanketta, meidän piti jatkuvasti miettiä, kuinka rakentaa niin, ettei ruuhkia syntyisi, työ voitaisiin tehdä ja ihmisten ajoaika ei pidentyisi ”, Kuldsaar kertoo.

Saku-Luige-tieosuuden rakentaminen alkoi vuonna 2019, ja hankkeelle asetettiin piste vuoden 2021 alussa. Kahden vuoden aikana kaksikaistainen tie muutettiin nelikaistaiseksi ja rakennettiin kolme maasiltaa. Tallinnan kehätie, Luigen ja Sakun liittymien välillä, on osa Viron Rail Baltica ‑rautatiehanketta, ja projektiin kuuluu ensimmäisen Rail Baltican sillan, eli Saustinõmmen sillan, rakentaminen. Sen peruskiven muuraaminen vuoden 2019 lopussa symboloi Rail Baltican rakennustöiden aloittamista.

Rakentamisessa käytettiin apuna tietomallia (BIM), jolla koko hanke on 3D-mallinnettu. Se hyödyttää kaikkia hankkeen osapuolia. 3D-mallista voidaan hakea esimerkiksi materiaalien määriä ja sijainteja hyvinkin tarkasti.

Hankkeen rahoittivat Viron valtio, koheesiorahasto ja Euroopan unioni Verkkojen Eurooppa ‑välineen (CEF) kautta.

YIT:n infraprojektit Virossa (englanniksi)

Rada, väylät ja sillat

Tiedot

Projektin nimi
Tallinnan kehätien E265 perusparannus
Asiakas
Viron tiehallinto
Kaupunki
Luige, Saku
Maa
Estonia
Valmistumisvuosi
2021
Projektin status
Valmistunut
Liiketoiminto
Infra