Tallinnan kehätie, Viro

YIT vastaa Tallinnan kehätien E265:n perusparannuksesta Luigen ja Sakun liittymien välillä Virossa. Urakkaan kuuluu siltojen rakentaminen, joista toinen ylittää nykyisen tien ja toinen suunnitellun Rail Baltica -rautatien. Lisäksi rakennamme tunnelin eläimille tien alittamiseksi.

Tallinn Ring Road

Tallinn Ring Road

Projektiin kuuluu nykyisen 4,1 kilometrin mittaisen ja nelikaistaisen moottoritien perusparannus, kolmen eritasoristeyksen rakentaminen (ylikulkusillat jokaiseen risteykseen), mittavat maanrakennustyöt, maan stabilointi- ja tien päällystystyöt, liikennemerkkien asentaminen, tiemerkinnät ja maisemointi.

Peruskorjaus parantaa liikenneturvallisuutta, sillä tielle lisätään suojakaiteita ja rakennetaan tunneli eläimille. Lisäksi käyttömukavuutta lisäävät uusi katuvalaistus ja äänivalli sekä muut vastaavat toimet.

Tallinnan kehätie, Luigen ja Sakun liittymien välillä, on osa Viron Rail Baltica ‑rautatiehanketta, ja projektiin kuuluu ensimmäisen Rail Baltican sillan, eli Saustinõmmen sillan, rakentaminen. Sen peruskiven muuraaminen vuoden 2019 lopussa symboloi Rail Baltican rakennustöiden aloittamista.

Rakentamisessa käytetään apuna tietomallia (BIM), jolla koko hanke on 3D-mallinnettu. Se hyödyttää kaikkia hankkeen osapuolia. 3D-mallista voidaan hakea esimerkiksi materiaalien määriä ja sijainteja hyvinkin tarkasti.

Hankkeen rahoittavat Viron valtio, koheesiorahasto ja Euroopan unioni Verkkojen Eurooppa ‑välineen (CEF) kautta.

YIT:n infraprojektit Virossa (englanniksi)

Rada, väylät ja sillat

Tiedot

Projektin nimi
Tallinnan kehätien E265 perusparannus
Asiakas
Viron tiehallinto
Kaupunki
Luige, Saku
Maa
Estonia
Valmistumisvuosi
2021
Projektin status
Rakenteilla
Liiketoiminto
Infra