Sulkavuoren keskuspuhdistamohankkeen pima- ja alueurakka, Tampere

Kunnostuksen tavoitteena oli poistaa kaatopaikasta aiheutuvat riskit ihmisille ja ympäristölle. Kunnostuksen jälkeen entisen kaatopaikan yhteyteen tulee Tampereen seudun keskuspuhdistamo.

Sulkavuoren keskuspuhdistamohankkeen pima- ja alueurakka / Remediation of contaminated soil at Sulkavuori
Sulkavuoren keskuspuhdistamohankkeen pima- ja alueurakka / Remediation of contaminated soil at Sulkavuori

Toteutimme Tampereen Sulkavuoressa sijaitsevalle Lakalaivan kaatopaikalle kunnostuksen kesäkuun 2018 ja heinäkuun 2019 välillä. Kunnostuksen tavoitteena oli poistaa kaatopaikasta aiheutuvat riskit ihmisille ja ympäristölle. Kaatopaikalle on sijoitettu muun muassa teollisuus- ja yhdyskuntajätettä sekä jätevesilietettä.

Kunnostuksen jälkeen entisen kaatopaikan yhteyteen tuli Tampereen seudun keskuspuhdistamo, joka sijaitsee pääosin kallion sisässä.

Työmme koostui kolmesta eri vaiheesta: kaatopaikan peittämisestä, alue-urakasta ja patoseinän rakentamisesta.

Työn ensimmäisessä ja toisessa vaiheessa poistimme pilaantuneet maat tulevien rakennuksien alapuolelta ja rakensimme kaatopaikalle siitä aiemmin puuttuneet tiivisrakenteet. Tässä vaiheessa kaivoimme myös esiin kallion, johon YIT:n Kallio- ja erikoisrakentaminen louhi rakennuspohjat puhdistamon maanpäällisille rakennuksille sekä mädättämösiiloille.

Alun perin tilaajan suunnitelmissa oli jätetäyttöalueen eteläreunalle pystyeristysseinä slurry wall -rakenteena. Rakenteen syvälle ulottuvan osuuden yläosaan oli tarkoitus rakentaa teräsponttiseinä. Ratkaisu ei olisi ollut paras kaatopaikan ja sieltä tulevien vesien eristämiseen, ja sen toteuttamiseen liittyi paljon epävarmuuksia sekä työturvallisuuskysymyksiä, joten sen tilalle rakennettiin ehdotuksemme mukaisesti suihkuinjektoitu patoseinä.

Onnistuneen urakan jälkeen työmme jatkui vielä neljän vuoden ajan alueen vesien ja kaasujen käsittelyllä. Tänä aikana varmistimme sen, että kaupungin jätevesiverkostoon ei pääse ohjearvoja ylittäviä pitoisuuksia haitta-aineita.

maa- ja pohjarakentamiNEN

Tiedot

Projektin nimi
Sulkavuoren keskuspuhdistamohankkeen pima- ja alueurakka
Asiakas
Tampereen kaupunki ja Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy
Kaupunki
Tampere
Maa
Suomi
Valmistumisvuosi
2019
Projektin status
Valmistunut
Liiketoiminto
Infra