Mikkelin Vesilaitos rakennutti uuden jätevesipuhdistamon, josta tuli yksi Euroopan tehokkaimmista ja moderneimmista.

Urakkaamme sisältyi Mikkelin Metsä-Sairilan alueelle kallion sisään tulevan jätevesipuhdistamon louhinta, tiivistäminen injektoimalla ja kalliotilojen lujittaminen sekä ajoluiskan ja luolaan tulevien betonirakenteiden rakentamista.

Mikkelin Vesilaitos vastasi jäteveden puhdistusprosessin suunnittelusta ja laitteiden hankinnasta. Me toimme projektiin maanalaisen rakentamisen ja louhintojen erikoisosaamisemme. Urakan saamiseen vaikuttivat näyttömme vaativasta kalliolouhinnasta vastaavissa kohteissa, kuten Helsingin Viikinmäen ja Espoon Blominmäen jätevedenpuhdistamot.

Louhimme urakan aikana yhteensä noin 160 000 kiintokuutiometriä kalliota uuden puhdistamon tieltä. Työmaalla työskenteli noin neljänkymmenen työntekijän lisäksi muun muassa kaksi porajumboa, kolme kaivinkonetta ja kolme pyöräkonetta sekä injektointiauto ja ruiskurobotti.

Hanke eteni edellä sopimusaikataulusta. Kalliorakennustyöt alkoivat syyskuussa 2016. Toukokuussa 2017 olivat käynnissä tunnelin kattoperien ja kuilujen louhinta sekä lujitustyöt. Toukokuun aikana alkoivat myös nostolouhinnat, ja elokuussa aloitettiin betonirakennetyöt. Louhinta ja lujitustyöt päättyivät syksyllä 2017 ja betonirakennetyöt keväällä 2018.

Uusi puhdistamo palvelee 69 000 asukasta, ja se valmistui vuonna 2020.

Virtuaalinen organisaatio mahdollistaa suomalaisen jätevedenpuhdistusosaamisen siirron myös muihin maihin

vesihuoltorakentamiNEN

kalliorakentamiNEN

Tiedot

Projektin nimi
Mikkelin maanalainen jätevedenpuhdistamo
Asiakas
Mikkelin vesilaitos
Kaupunki
Mikkeli
Maa
Suomi
Valmistumisvuosi
2020
Projektin status
Valmistunut
Liiketoiminto
Infra