Mikkelin Vesilaitos rakennuttaa uuden jätevesipuhdistamon, josta on tulossa yksi Euroopan tehokkaimmista ja moderneimmista.

Mikkelin jätevedenpuhdistamo / Mikkeli wastewater plant

Mikkelin jätevedenpuhdistamo / Mikkeli wastewater plant

Urakkaamme sisältyy Mikkelin Metsä-Sairilan alueelle kallion sisään tulevan jätevesipuhdistamon louhinta, tiivistäminen injektoimalla ja kalliotilojen lujittaminen sekä ajoluiskan ja luolaan tulevien betonirakenteiden rakentamista.

Mikkelin Vesilaitos vastaa jäteveden puhdistusprosessin suunnittelusta ja laitteiden hankinnasta. Me tuomme projektiin maanalaisen rakentamisen ja louhintojen erikoisosaamisemme. Urakan saamiseen vaikuttivat näyttömme vaativasta kalliolouhinnasta vastaavissa kohteissa, kuten Helsingin Viikinmäen ja Espoon Blominmäen jätevedenpuhdistamot.

Louhimme urakan aikana yhteensä noin 160 000 kiintokuutiometriä kalliota uuden puhdistamon tieltä. Työmaalla työskentelee noin neljänkymmenen työntekijän lisäksi muun muassa kaksi porajumboa, kolme kaivinkonetta ja kolme pyöräkonetta sekä injektointiauto ja ruiskurobotti.

Hanke on edennyt edellä sopimusaikataulusta. Kalliorakennustyöt alkoivat syyskuussa 2016. Toukokuussa 2017 olivat käynnissä tunnelin kattoperien ja kuilujen louhinta sekä lujitustyöt. Toukokuun aikana alkoivat myös nostolouhinnat, ja elokuussa aloitetaan betonirakennetyöt. Louhinta ja lujitustyöt päättyvät syksyllä 2017 ja betonirakennetyöt keväällä 2018.

Uusi puhdistamo palvelee 69 000 asukasta, ja se valmistuu vuonna 2020.

Virtuaalinen organisaatio mahdollistaa suomalaisen jätevedenpuhdistusosaamisen siirron myös muihin maihin

vesihuoltorakentamiNEN

kalliorakentamiNEN

Tiedot

Projektin nimi
Mikkelin maanalainen jätevedenpuhdistamo
Asiakas
Mikkelin vesilaitos
Kaupunki
Mikkeli
Maa
Suomi
Valmistumisvuosi
2020
Projektin status
Rakenteilla
Liiketoiminto
Infra