Maanteiden hoitourakka, Kotka

Hoidamme yli 30 000 kilometriä tietä Suomessa. Ilman teiden kunnossapitoa, yhteiskunnan rattaat eivät pyörisi normaalisti.

Kotkan maanteiden hoitourakka on tehnyt erityisen hyvää työtä laadullisesti. Alihankintaa on kehitetty johdonmukaisesti ja asiakastyytyväisyys on urakalla korkea. 950 kilometriä kunnossapidettävää tietä hoidetaan ympäri vuorokauden, kelin mukaan.

Kunnossapidon töihin kuuluu erilaisia tienhoidollisia töitä, riippuen vuodenajasta. Talvella keskitytään auraamiseen ja liukkaudentorjuntaan. Keväällä päällystettyjen teiden puhdistaminen talven hiekoitushiekoista eli kevätharjaukset, siltojen pesut ja sorateiden kevätmuokkaukset teettävät töitä. Kesällä tehdään niittoja, huonokuntoisten liikennemerkkien ja opasteiden vaihtoa, päällystevaurioiden paikkauksia, sorateiden pölynsidontaa ja tasausta, ylläpidetään maanteiden kuivatusjärjestelmää eli mm. tehdään palteenpoistoa, ojitetaan, vaihdetaan huonokuntoisia rumpuja ja puhdistetaan sadevesikaivoja. Syksyllä keskitytään sorateiden kunnostamiseen sorastamalla ja tasaamalla niitä sekä valmistaudutaan talven tuloon laittamalla reunapaalut ja aurausviitat paikoilleen maanteille.

Kotkan maanteiden hoitourakkaan kuuluu myös urakkakohtaisia erityisvaatimuksia, kuten Suomen itärajan vilkkaimman matkustajaliikenteen rajanylityspaikan eli Vaalimaan raja-aseman talvihoito. Mukana on myös kaksi tunnelia (Husula ja Kolsila) ja niiden isännöinti sekä kesä- ja talvihoitotyöt kuuluvat urakkaan. Urakka on velvollinen toimimaan apuna poikkeus-/häiriötilanteissa maastopartioineen (tunnelien sulku- tai liikennejärjestelytilanteet) sekä sulkemaan tunneli tai järjestää tarvittavat liikenteenohjaukset tunnelien huolto- ja kunnossapitotöitä varten.

Kotkassa on käytössä viestintäkanavana Facebook-sivun lisäksi myös Instagram. Molemmissa kerrotaan työstä ja siitä mitä tiestöllä tapahtuu niin, että tienkäyttäjien on helppo ymmärtää kunnossapidon työ paremmin.

Kotkassa on ympäristöasioissa tehty yhteistyötä tilaajan kanssa. Suolausta pohjavesialueilla on vähennetty ja niittoja sekä vesakointia myöhäistetty harvinaisen perhoslajin elinympäristön turvaamiseksi.

Teiden kunnossapito

Tiedot

Projektin nimi
MHU Kotka
Asiakas
ELY-keskus
Kaupunki
Kotka
Maa
Suomi
Valmistumisvuosi
2025
Projektin status
Rakenteilla
Liiketoiminto
Infra