Maanteiden hoitourakka, Kuusamo

Kuusamon MHU:ssa hoidetaan Kuusamon kunnan alueen valtiontiet, yhteensä noin 1030 kilometriä, joista soratietä on 465 kilometriä.

Kuusamon maanteiden hoitourakka on tehnyt erityisen hyvää työtä sorateiden kunnossapidon ja pölynsidonnan kanssa. Sorateiden lisäksi urakassa kunnossapidetään päällystettyjä maanteitä sekä Kuusamon raja-aseman tietä.

Kuusamon kunnossapidon töihin kuuluu erilaisia tienhoidollisia töitä, riippuen vuodenajasta. Talvella keskitytään auraamiseen ja liukkaudentorjuntaan. Suolaus painottuu Ruka-Kuusamo välille ja vakiintuneella talvikelillä liukkaudentorjuntaa tehdään muualla suola-hiekka-seoksella, koska liikennemäärät ovat pieniä, lukuun ottamatta talven lomakausia. Keväällä päällystettyjen teiden puhdistaminen talven hiekoitushiekoista eli kevätharjaukset, siltojen pesut ja sorateiden kevätmuokkaukset teettävät töitä. Kesällä tehdään niittoja, huonokuntoisten liikennemerkkien ja opasteiden vaihtoa, sorateiden pölynsidontaa ja tasausta, ylläpidetään maanteiden kuivatusjärjestelmää eli mm. tehdään palteenpoistoa, ojitetaan, vaihdetaan huonokuntoisia rumpuja ja puhdistetaan sadevesikaivoja. Syksyllä keskitytään sorateiden kunnostamiseen sorastamalla ja tasaamalla niitä sekä valmistaudutaan talven tuloon laittamalla reunapaalut ja aurausviitat paikoilleen maanteille.

Kuusamossa on ympäristöasioissa tehty yhteistyötä tilaajan kanssa. Urakan alueella on arvokkaita pienvesiä, kuten Kitka- ja Kuusinkijoen latvavedet ja jokien läheisyydessä onkin ojituskielto. Sen lisäksi niittoja rajoitetaan niillä alueilla, joissa kasvaa harvinaisia kasveja. Ruka-Kuusamo välillä on myös pohjavesialueita, joissa on suolankäyttörajoituksia.

Kuusamossa on käytössä viestintäkanavana Facebook-sivu. Siellä kerrotaan työstä ja siitä mitä tiestöllä tapahtuu niin, että tienkäyttäjien on helppo ymmärtää kunnossapidon työ paremmin.

Kunnossapito

Tiedot

Projektin nimi
MHU Kuusamo
Asiakas
ELY-keskus
Kaupunki
Kuusamo
Maa
Suomi
Valmistumisvuosi
2024
Projektin status
Rakenteilla
Liiketoiminto
Infra