Biokaasuvoimalaitos, joka muuttaa 15 MW teholla kaatopaikkakaasun sähköksi. Samalla kaatopaikkakaasu metaanin haitat ilmakehälle saadaan poistettua lähes kokonaan ja rikkiyhdisteiden hajuhaitat vähenevät.

Kaatopaikkakaasun esikäsittely-yksikkö, voimalaitosrakennus, sähköntuotantoprosessi, sähkönsiirtoverkko.

Hanke sai työ- ja elinkeinoministeriöltä 3,4 Meur energiatukea ORC-prosessivaiheeseen (Organic Rankine Cycle), jolla voitiin tuottaa lisäsähköä hyödyntämällä kaasumoottoreiden palokaasuista saatavaa lämpöä.

2 807 m², 19 860 m³

Energia-, teollisuus- ja vesihuoltorakentaminen

Tiedot

Projektin nimi
YTV Ämmässuon biokaasuvoimalaitos
Kaupunki
Espoo
Maa
Suomi
Valmistumisvuosi
2010
Projektin status
Valmistunut
Liiketoiminto
Infra