Rakensimme neljän kilometrin pituisen osan uutta A14-tietä Liettuassa.

Vilnan ja Utenan välille rakennettiin pitkään kaivattu uusi moottoritie, joka korvasi huonoon kuntoon menneen, vuonna 1928 rakennetun vanhan tien.

Liettuan suurimpiin rakennushankkeisiin kuuluvan tien osuus YIT:llä oli neljä kilometriä. Kaistoja tielle rakennettiin kahden sijasta neljä ja tämän lisäksi tien yhteyteen rakennettiin kevyen liikenteen tunneli ja silta, molemmille puolille paikallistiet, joiden yhteydessä myös pyörätiet, meluaitoja sekä tunneli pieneläimiä varten. Liikenne ohjattiin kokonaan kiertotielle, joten aikataulua saatiin nopeutettua.

Myös liikenteen turvallisuutta parannettiin. Tien molempia laitoja reunustaa hirviaidat, ja rampeissa on tiessä karjaesteet, jotta eläimet eivät vaeltele vilkkaan liikenteen sekaan. Myös ympäristöstä on huolehdittu onnettomuustilanteissa. Tiellä vesi valuu keskiosaan, josta se valuu öljynpuhdistukseen. Puhdistuksesta vesi pääsee takaisin luontoon vasta kun se on puhdasta. Onnettomuustilanteissa systeemi voidaan sulkea niin, ettei vettä päästetä loppupäästä läpi. Sillä varmistetaan, että veden puhdistustulos on riittävä. Puhdistusasemia on tiellä neljä kappaletta.

YIT:lle useita väylärakentamisen urakoita Liettuassa

Radat, väylät ja sillat

Tiedot

Projektin nimi
A14-tien rakennusurakka
Asiakas
Liettuan liikennevirasto
Kaupunki
Vilna-Utena
Maa
Lithuania
Valmistumisvuosi
2019
Projektin status
Valmistunut
Liiketoiminto
Infra