• 30.10.2018

Tutkimus: kaupunkilaiset arvostavat kodissaan toimivuutta enenmmän kuin neliöitä

Kestävät kaupunkiympäristöt -seminaarimme järjestetään tänä vuonna, 1. marraskuuta, kuudetta kertaa.

Suomalaisille kaupunkiasukkaille asunnon neliömäärä ja tilan tuntu (22%) ovat vähemmän tärkeitä asioita kuin se, että asunto on toimiva ja neliöt ovat hyötykäytössä (65%). Tämä käy ilmi YIT:n ja Prior Konsultoinnin toteuttamasta Kestävät kaupunkiympäristöt 2018 -barometrista*, johon vastasi tuhat kaupungissa asuvaa suomalaista.

Lokakuun aikana toteutettu Kestävät kaupunkiympäristöt 2018 -barometri selvitti, millaisia kaupunkiympäristöjä Suomessa arvostetaan. Kyselyssä kaupunkilaiset ottivat kantaa kodin, työympäristön, kaupunkiympäristön, liikkumisen ja kaupan eri vaihtoehtoihin. Omaan kotiin liittyvät kyselytulokset kertovat selkeästi, että kaikki kaupunkilaiset iästä, sukupuolesta, elämäntilanteesta, asuinalueesta, asumismuodosta ja kotitalouden tuloista riippumatta arvostavat asunnon toimivuutta enemmän kuin suurta neliömäärää.

Asunnon iällä on barometrin mukaan suurin merkitys Y-sukupolvelle eli 18–35-vuotiaille. Heistä valtaosa (60%) haluaa asua mieluummin uudessa kodissa ja vain viidennes (19%) suosii vanhaa, historiaa henkivää asuntoa. Y-sukupolvi arvostaa uutuutta myös työtiloissaan, sillä kolme viidestä (60%) 18–35 vuotiaasta haluaa työskennellä mieluummin aivan uudessa kuin vanhassa, peruskorjatussa toimitilassa (15%).

Tiivistä rakentamista suosivat keskusta-asukkaat, kivijalkakauppaa kaikki

Barometrin tulokset kertovat, että tiiviillä ja väljällä kaupunkirakenteella on omat, vahvat kannattajakuntansa. Kaksi kolmasosaa (68%) keskusta-alueella asuvista on tiiviimmän kaupunkirakenteen kannalla. Keskusta-asukkaat (58%) ovatkin valmiimpia tukemaan naapurustoon suunniteltua täydennysrakentamista kuin väljästi rakennetuissa taajamissa tai haja-asutusalueilla asuvat (42%), jos rakentaminen tuo alueelle lisää ostovoimaa ja kauppoja.

Kivijalkakaupan merkitys on silti kaikille kaupunkilaisille edelleen suuri. Selvä enemmistö kaupunkilaisista suosii ostoksia tehdessään mieluummin perinteistä kaupassakäyntiä (80%) kuin verkkokauppaa (10%). Neljä viidestä Y-sukupolvenkin edustajasta käy mieluummin kaupassa perinteisellä tyylillä, jolloin voi itse valita tuotteet ja ostokset ja saa ne heti mukaan.

*Kestävät kaupunkiympäristöt –barometri 2018

Kestävät kaupunkiympäristöt –barometri toteutettiin nyt ensimmäistä kertaa. Barometrin tavoite on selvittää, millaisia kaupunkiympäristöjä Suomessa arvostetaan ja halutaan kehittää. Kysely on suunnattu seuraavien kahdeksan kaupungin asukkaille: Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu, Jyväskylä ja Kuopio. Aineistonkeruu toteutettiin CINT Ab:n ylläpitämällä nettipaneelilla 11.-18.10.2018. Vastaajia oli 1 003, ja otos edustaa tutkittujen kaupunkien 18–75-vuotiasta väestöä iän, sukupuolen ja kaupunkien koon suhteen.

Barometrin tuloksista ja kaupunkikehittämisen teemoista keskustellaan YIT:n 1.11.2018 jo kuudetta kertaa järjestettävässä Kestävät kaupunkiympäristöt -seminaarissa, jonne on ilmoittautunut reilusti yli 200 kaupunkien ja kiinteistöalan päättäjää.

YIT:lle kaupunkien kehittäminen on strategian ja liiketoiminnan ytimessä.

Lue lisää:
Tietoa uuden asunnon ostajalle
Kestävät kaupunkiympäristöt -seminaarista
Seminaarin Keynote-puhujan Marketta Kytän haastattelu
Zalandon Pohjoismaiden aluejohtajan David Hejgaardin haastattelu

Seuraa tilaisuutta Twitterissä #lisääkaupunkia avulla