Elinkaaripäiväkodit, Porvoo

Toteutimme Porvoon kaupungille Ylä-Haikkoon, Omenatarhan ja Jokilaakson päiväkodit elinkaarimallilla vastaten päiväkotien suunnittelusta ja rakentamisesta sekä energiaratkaisuista. Caverion vastaa kiinteistöjen ylläpitopalveluista ja energiankulutuksesta 20 vuoden ajan.

Porvoon päiväkodit ja niiden lähiympäristö on suunniteltu esteettömiksi, virikkeellisiksi ja turvallisiksi. Päiväkotiryhmien tilat ovat muunneltavia, mikä mahdollistaa niiden monipuolisen käytön sekä mahdolliset käyttötarkoituksen muutokset tulevaisuudessa.

Energiankäytöltään päiväkodit lähestyvät nollaenergiarakentamista. Energiatehokkuuden lisäksi päiväkodeissa on panostettu sisäilman laatuun. Energiankulutus on saatu poikkeuksellisen alhaiseksi minimoimalla rakennusten vaippojen ilmavuodot sekä hyödyntämällä talotekniikan uusinta teknologiaa. Käytön mukaisesti ohjattu LED-valaistus, ilmanvaihto ja lämmitys sekä tehokas ilmanvaihdon lämmön talteenotto vähentävät oleellisesti energian kulutusta. Uusiutuvaa energiaa, maalämpöä ja aurinkolämpöä, käytetään tilojen ja veden lämmittämiseen. 

Päiväkodit on liitetty Caverionin kiinteistövalvomoon ja niiden olosuhteet sekä energiankulutus ovat ympärivuorokautisessa seurannassa. 

Kukin päiväkoti on laajuudeltaan n 1 600 brm² ja ne on suunniteltu kuuden lapsiryhmän päiväkodeiksi, jolloin kussakin päiväkodissa on n 120 lasta. 

Päiväkodit ovat valmistuneet vaiheittain vuosien 2012 - 2013 aikana. 

Ylä-Haikkoon päiväkoti: valmistunut 07/2012 
Omentarhan päiväkoti: valmistunut 12/2012 
Jokilaakson päiväkoti: valmistunut 07/2013 

Elinkaarimalli varmistaa kiinteistöjen käytettävyyden, sovitut olosuhteet ja energiankulutuksen sekä kiinteistön kunnon säilymisen koko elinkaaren ajan. Suunnitelmallisen ylläpidon ja korjausten myötä tilat pysyvät turvallisina ja terveellisinä käyttäjilleen.

Lue lisää toteuttamistamme elinkaarihankkeista

Tiedot

Projektin nimi
Porvoon elinkaaripäiväkodit
Asiakas
Porvoon kaupunki
Kaupunki
Porvoo
Maa
Suomi
Valmistumisvuosi
2013
Projektin status
Valmistunut
Liiketoiminto
Toimitilat