Toteutimme LKAB:lle Kiirunan kaivoksessa vuosina 2009–2014 historiamme suurimman tunnelilouhintaurakan. Projekti takaa malmintuotannon Kiirunassa 20 vuodeksi eteenpäin.

Kiirunan kaivos / Kiruna Mine
Kiirunan kaivos / Kiruna Mine

LKAB on Euroopan johtava rautamalmin tuottaja. Sen omistama Kiirunan kaivos Pohjois-Ruotsissa on maailman suurin maanalainen rautamalmikaivos. Kaivoksessa työskentelee noin 2 000 työntekijää.

Mittava louhintaurakka

Louhimme vuosina 2009–2011 työtunneleita malmin louhintaa varten yhteensä neljän kilometrin matkalta, kilometrin syvyydessä. Louhimme uuden päätason 1 365 metrin syvyyteen. Teimme myös yli 23 kilometriä huolto- ja työtunneleita, jotka valmistuivat 2014.

Urakka työllisti kokonaisuudessaan noin 100 henkilöä.

Ammattitaidolla tuloksiin

Kaivostyössä riskit ovat erilaisia kuin muussa kalliorakentamisessa. Pienetkin sähkökatkot tai tulipalot saattavat keskeyttää työt pitkäksi aikaa.

Eräs iso haaste Kiirunan urakassa oli oikea resursointi Ruotsin pohjoisimmassa kaupungissa. Hankimme esimerkiksi uusia koneita ja jätimme vanhat koneet varakoneiksi nopeuttaaksemme työntekoa. Saimme osuutemme valmiiksi alkuperäistä lyhyemmällä aikataululla ja lopputarkastajan mukaan parhaalla laadulla.

kaivosrakentamiNEN

Tiedot

Projektin nimi
Kiirunan kaivos
Asiakas
LKAB
Kaupunki
Kiiruna
Maa
Sweden
Valmistumisvuosi
2014
Projektin status
Valmistunut
Liiketoiminto
Infra