Hanke käsitti nykyisen moottoriliikennetien täydentämisen moottoritieksi Koskenkylästä Loviisaan (17 km) ja moottoritien rakentamisen Loviisasta Kotkaan (36 km). Moottoritielle rakennettiin 6 uutta eritasoliittymää, 68 uutta siltaa sekä yksi tunneli.

E18 Haminan kehätie / E18 Hamina Ring Road
E18 Haminan kehätie / E18 Hamina Ring Road

Valtatie 7 on osa E18 -tietä, joka yhdistää Etelä-Suomen suurimmat kaupungit, satamat ja lentokentät. Tie on Suomen merkittävin kansainvälinen yhteys ja se käsittää kokonaisuudessaan EU-tasolla hyväksytyn moottoritietason toteuttamisen Kehä III:lta Vaalimaalle saakka.

Elinkaarimallilla toteutettava Koskenkylä–Kotka-hanke käsitti nykyisen moottoriliikennetien täydentämisen moottoritieksi Koskenkylästä Loviisaan (17 km) ja moottoritien rakentamisen Loviisasta Kotkaan (36 km). Moottoritielle rakennettiin 6 uutta eritasoliittymää, 68 uutta siltaa sekä Markkinamäen kalliotunneli. Lisäksi Loviisan läntistä ja Sutelan eritasoliittymää parannettiin.

E18 -tie on ns. vihreä moottoritie, jossa rakentamisratkaisuja ohjaa ekotehokkuus, uusien energiamuotojen käyttäminen sekä materiaalien uusiokäyttäminen.

Koskenkylä–Kotka-hankkeen toteutti YIT:n ja Destian työyhteenliittymä Pulteri. Hanke toteutettiin vuosina 2011 – 2015, ylläpitosopimus vuoteen 2026 saakka.

tierakentamiNEN

E18-HANKE

Tiedot

Projektin nimi
E18 Koskenkylä - Kotka
Asiakas
Tieyhtiö Valtatie 7 Oy
Kaupunki
Koskenkylä-Kotka
Maa
Suomi
Valmistumisvuosi
2015
Projektin status
Valmistunut
Liiketoiminto
Infra