Asiakasrekisteriseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Laatimispvm: 19.1.2018

 

Rekisterinpitäjä

YIT Rakennus Oy

Panuntie 6, 00621 Helsinki

puhelin: 020 433 111 (vaihde)

Y-tunnus 1565583-5

Kotipaikka: Helsinki

 

Rekisteriasioita hoitavat henkilöt

Matti Määttänen

Panuntie 11 (PL 36), 00621 Helsinki,

Puhelin: +358407296208

Rekisterin nimi

Salesforce CRM: YIT Rakennus Oy:n asiakasrekisteri (yritykset ja yritysten yhteyshenkilöt)

 

Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakasrekisteriä käytetään ja henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, analysointiin sekä tilastointiin.

Rekisterin sisältämiä asiakastietoja käytetään rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden markkinointiin, asiakaspalautteen keräämiseen, markkinatutkimuksiin tilastointiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen.

 

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot

Rekisteri sisältää asiakkaiden yhteystiedot sekä mielenkiinnon kohteiden tiedot, yhdistettynä YIT Rakennus Oy:n myynnissä olevien/myytyjen kiinteistöjen ja huoneistojen perus- ja tilatietoihin. Rekisteristä löytyy seuraavia tietoja:

• asiakkaan nimi

• osoite

• puhelinnumero

• sähköpostiosoite

• asiakkuuteen liittyvät tiedot

• muut rekisteröidyn itse antamat tiedot

 

Tietolähteet

Asiakastietoja kerätään julkisista ja yksityisistä rekistereistä, yritysten verkkosivustoilta sekä yritystietojen päivityspalveluiden (Fonectan yrityshaku- ja B2B Kohdistamiskone -palvelut) kautta.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakastietoja konserniin kuulumattomille ulkopuolisille eikä tietoja siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojaus

Sähköisesti talletetut tiedot:

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muunlaisin teknisin keinoin suojattuja. Sähköisesti talletettuihin tietoihin on rajoitetut käyttöoikeudet, jotka on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

 

Rekisterin tarkastusoikeus ja tietojen päivitys

Rekisteröidyllä on henkilötietolain perusteella oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö voidaan lähettää rekisteristä vastaaville yhteyshenkilöille. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Kirjallinen ja yksilöity tiedonkorjauspyyntö tulee lähettää rekisteristä vastaaville yhteyshenkilöille. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Tällainen kielto tulee osoittaa rekisteristä vastaaville yhteyshenkilöille.

Sulje
Lähetetään...