• Perkkaan koulu ja nuorisotila
  • 8.10.2021

Perkkaanniityn liikuntakentän työmaatiedote 10/2021

Kentän pohjanvahvistustyöt ovat käynnissä.

Pohjanvahvistus- ja maanrakennustyöt ovat käynnissä. Kunnallistekniikan asennukset alkavat lokakuun aikana.