{ event: "mainDatalayer", gtm: {uniqueEventId: 1}, business: "Business Premises", pageType: "ReferenceItemPage", site: "YIT.FI", language: "fi", city: "N/A", area: "N/A", subarea: "N/A", project: "N/A" }
  • Perkkaan koulu ja nuorisotila
  • 28.4.2022

Perkkaan koulu työmaatiedote 29.4.2022

Sijainti Majurinkatu 8, 02600 Espoo

Aikataulu Kokonaisurakka-aika 1.4.2020 - 31.5.2022

Käynnissä olevat työvaiheet:

-LVISA-töiden toimintakokeet, mittaukset ja säädöt

-Kulun valvonta- ja rikosilmoituslaitteistojen koekäytöt

-Majurinkadun puoleisen piha-alueen kiveystyöt

-Ison pelikentän rakentaminen

-Majurinkadun kunnostus (Espoon Kaupunki/ VM Suomalainen Oy)

Alkavat työvaiheet:

-Majurinkadun puoleisen piha-alueen asfaltointi-, multaus- ja vihertyöt

Työmaasta ympäristölle aiheutuvat häiriötekijät

Melua aiheuttavat työvaiheet ma-pe klo 6-15.30

piha-alueen rakentaminen, asfaltointi

Liikennejärjestelyt

Majurinkadun liikenteen siirto koulun puoleiselle tieosuudelle