{ event: "mainDatalayer", gtm: {uniqueEventId: 1}, business: "Business Premises", pageType: "ReferenceItemPage", site: "YIT.FI", language: "fi", city: "N/A", area: "N/A", subarea: "N/A", project: "N/A" }
  • Perkkaan koulu ja nuorisotila
  • 28.3.2022

Perkkaan koulu kuukausitiedote 30.3.2022

SIJAINTI Majurinkatu 8, 02600 Espoo

Aikataulu Kokonaisurakka-aika 1.4.2020 - 31.5.2022

Käynnissä olevat työvaiheet:

  • LVISA-töiden toimintakokeet, mittaukset ja säädöt
  • Kulunvalvonta- ja rikosilmoituslaitteistojen koekäytöt
  • Loppusiivous
  • Majurinkadun kunnostus ( Espoon Kaupunki / VM Suomalainen Oy)

Alkavat työvaiheet:

  • Majurinkadun puoleisen piha-alueen kiveys-, asfaltointi-, multaus- ja vihertyöt
  • Ison pelikentän rakentaminen työmaatukikohdan paikalle (Parakit poistettu)

Työmaasta ympäristölle aiheutuvat häiriötekijät

Melua aiheuttavat työvaiheet ma-pe klo 6-15.30

Työmaan syöttöliikenne

Liikennejärjestelyt

Majurinkadun kunnostukseen uudet suunnitelmat. Paineviemäri siirretään majurinkadun länsilaidalle. Liikenteen siirto koulun puoleiselle tieosuudelle siirtyy.