• Perkkaan koulu ja nuorisotila
  • 1.2.2021

Perkkaan koulun työmaatiedote 1.2.2021

Sijainti

Majurinkatu 8, 02600 Espoo

Aikataulu

Kokonaisurakka-aika 1.4.2020 - 31.5.2022

Käynnissä olevat työvaiheet:

AB lohkojen julkisivun lämmöneristykset valmiit ja julkisivumuuraus käynnissä

AB lohkoilla pintabetointityöt ja tasoitetyöt aloitettu

CD lohkojen vesikattotyöt käynnissä ja lämmitys aloitettu

CD lohkojen puuikkuna-asennus valmis

Pihan raakatasaukset valmiit ja lumityöt jatkuu talven loppuun

Alkavat työvaiheet:

AB lohkojen julkisivulevytys

AB lohkojen kevyet väliseinät ja pohjamaalaus

CD lohkojen julkisivujen lämmöneristystyöt

Työmaasta ympäristölle aiheutuvat häiriötekijät

Melua aiheuttavat työvaiheet:

ma-pe klo 7-18

työmaaliikenne ja lumen auraus ja pois kuljetus

Liikennejärjestelyt:

Majurinkadun kunnostukset tavoitteena aloittaa maaliskuussa Espoon valitseman urakoitsijan toimesta.