• Perkkaan koulu ja nuorisotila
  • 31.3.2021

Perkkaan koulu työmaatiedote 1.4.2021

Aikataulu 

Kokonaisurakka-aika 1.42020 - 31.5.2022

Käynnissä olevat työvaiheet:

CD lohkojen julkisivumuuraus

AB lohkojen julkisivulevytys

AB lohkojen pintabetonoinnit tehty

AB lohkoilla kevyet väliseinät jatkuvat

LVIS asennukset jatkuvat AB lohkoilla

CD lohkojen tasoite ja maalaustyöt

Alkavat työvaiheet:

Piha-alueiden viimeiset maanrakennustyöt

Majurinkadun kunnostus- ja korotustyöt työmaan kohdalta

Työmaasta ympäristölle aiheutuvat häiriötekijät

Melua aiheuttavat työvaiheet ma-pe klo 7-18

Työmaaliikenne ja julkisivun levytyöt

Liikennejärjestelyt

Viimeisen työmaalle toimitetun tiedon mukaan Espoon kaupungin valitsemalla urakoitsijalla on tavoitteena aloittaa majurinkadun kunnostukset työmaan kohdalta huhtikuussa.