{ event: "mainDatalayer", gtm: {uniqueEventId: 1}, business: "Business Premises", pageType: "ReferenceItemPage", site: "YIT.FI", language: "fi", city: "N/A", area: "N/A", subarea: "N/A", project: "N/A" }
  • Johanna-kortteli
  • 26.11.2021

Rakennustyöt ja maanrakennustyöt jatkuvat, imujäteputken kaivutyöt käynnissä

Kohteessa maanrakennustyöt, perustustyöt ja elementtien nostotyöt jatkuvat. Imujäteputken kaivutyöt ovat käynnissä. Tulossa olevia meluavia työvaiheita on maalämpökaivojen poraus.

Kohteessa maanrakennustyöt, perustustyöt ja elementtien nostotyöt jatkuvat.

Imujäteputken kaivutyöt jatkuvat. Osa Priki Johannan kujasta ja Johannanpolusta on rajattu työalueeksi imujäteliitoksen kaivuutöiden ajaksi. Työ kestää arviolta tammikuulle 2022.

Aallonhalkojan puolella osa katualueesta on varattu varasto-, purku- ja työalueeksi.

Kohteessa on Helsingin kaupungin myöntämä melulupa, ja meluluvan alaisten töiden työajat ovat arkisin klo 7 – 18. Töissämme noudatamme meluluvassa ja muissa määräyksissä annettuja ohjeita. Meluluvan alaisia töitä ovat louhinta, porapaalutus ja maalämpökaivon poraus. Louhinta- ja porapaalutustyöt työmaalla ovat päättyneet. Maalämpökaivon poraus on tulossa oleva työvaihe.

Noudatathan varovaisuutta liikkuessasi työmaa-alueen lähellä.