{ event: "mainDatalayer", gtm: {uniqueEventId: 1}, business: "Business Premises", pageType: "ReferenceItemPage", site: "YIT.FI", language: "fi", city: "N/A", area: "N/A", subarea: "N/A", project: "N/A" }
  • Johanna-kortteli
  • 8.11.2022

Korttelissa työt jatkuvat ulko- ja sisätöillä

Korttelissa tehdään julkisivu- ja vesikattotöitä, runkojen pystytystä ja sisätöitä sekä puretaan toinen torninosturi

Korttelissa elementtien nostotyöt ja rungon pystytys ovat käynnissä Hason osalta. Hason C-portaan runko on valmis ja työt ovat menossa A- ja B-portaissa. Hitaksessa ja Hekassa runkotyöt ovat valmistuneet. Hitaksessa ja Hekassa on menossa julkisivu- ja vesikattotyöt sekä sisätyövaihe.

Työmaalta puretaan toinen torninosturi tällä viikolla. Purettava torninosturi on Aallonhalkojan puolella.

Aallonhalkojan puolella osa katualueesta on varattu työmaan toimintoja varten. Kaljaasi Fortunankadun puolelta on rajattu alue työmaan toimintoja varten.

Huolehdithan näin pimeänä vuodenaikana näkyvyydestäsi ja noudatathan erityistä varovaisuutta liikkuessasi työmaa-alueen lähellä. Johanna-korttelin työmaaliikenteen lisäksi alueella on runsaasti muutakin työmaaliikennettä. Pahoittelemme mahdollisesti aiheuttamaamme häiriötä.