{ event: "mainDatalayer", gtm: {uniqueEventId: 1}, business: "Business Premises", pageType: "ReferenceItemPage", site: "YIT.FI", language: "fi", city: "N/A", area: "N/A", subarea: "N/A", project: "N/A" }
  • Johanna-kortteli
  • 26.7.2021

Maanrakennustyöt jatkuvat Johanna-korttelissa

Rakennustyöt jatkuvat Johanna-korttelissa 10636 maanrakennustöillä, louhinnalla ja porapaalutuksella.

Kohteessa tehdään tällä hetkellä maanrakennustöitä. 

Kohteessa on pilaantuneita maita, joten on tärkeää, ettei työmaa-alueen aitauksien sisäpuolella liikuta ilman asianmukaisia lupia ja suojaimia. 

Porapaalutus alkaa viikolla 31 ja louhinnat on tarkoitus aloittaa elokuun alussa. Työvaiheet aiheuttavat normaalia rakennustyötä enemmän meluhaittaa. 

Kohteessa on Helsingin kaupungin myöntämä melulupa, ja meluluvan alaisten töiden työajat ovat arkisin klo 7-18. Töissämme noudatamme meluluvassa ja muissa määräyksissä annettuja ohjeita.