{ event: "mainDatalayer", gtm: {uniqueEventId: 1}, business: "Business Premises", pageType: "ReferenceItemPage", site: "YIT.FI", language: "fi", city: "N/A", area: "N/A", subarea: "N/A", project: "N/A" }
  • Johanna-kortteli
  • 29.6.2021

ATT Johanna-korttelin rakennustyöt käynnistyneet

Olemme aloittaneet ATT Johanna-korttelin rakennustyöt korttelissa 10636 kesäkuussa 2021. Kohteen pääurakoitsijana toimii YIT Suomi Oy ja tilaajana on Helsingin kaupungin asuntotuotanto ATT. Kohteeseen rakennetaan Hitas, Haso ja Heka -asuinkerrostaloja.

Työt kohteessa

Työt alkoivat työmaan aitaamisella ja työmaateiden rakentamisella. Juhannuksen jälkeen aloitamme maiden poisajon. Kohteessa on pilaantuneita maita, joten on tärkeää, ettei työmaa-alueen aitauksien sisäpuolella liikuta ilman asianmukaisia lupia ja suojaimia.

Kohteessa tullaan toteuttamaan porapaalutusta sekä louhintaa. Porapaalutus on aikataulutettu alkamaan heinäkuun puolivälissä ja louhinnat on tarkoitus aloittaa elokuussa. Työvaiheet aiheuttavat normaalia rakennustyötä enemmän meluhaittaa. Tiedotamme näistä töistä lähempänä toteutuksen ajankohtaa.

Kohteeseen on haettu melulupaa ja meluluvan alaisten töiden työajat ovat arkisin klo 07-18. Töissämme noudatamme meluluvassa ja muissa määräyksissä määrättyjä ohjeita.

Kiinteistöjen katselmukset

Yhteistyökumppanimme Kalliotekniikka Oy aloittaa lähiviikkoina kiinteistöjen katselmukset poraus- ja louhintatöiden takia. Tarkastusten yhteydessä lähimpiin rakennuksiin asennetaan tärinämittarit, joilla seuraamme töidemme vaikutuksia lähiympäristöön.