• Pohjois-Tapiolan yhtenäiskoulu
  • 22.10.2020

Työmaatiedote 10/2020 Pohjois-Tapiola

Pohjois-Tapiolan yhtenäiskoulu nousee vauhdikkaasti. Kuvassa pystytetty kolmannen lohkon väestönsuoja

Ohessa on koottu ajankohtaista tietoa hankkeesta.

Sijainti: Sepontien ja Louhentien kulmaus Sepontie 2-4

Aikataulu: Kokonaisurakka-aika 3.2.2020 - 30.6.2022

KÄYNNISSÄOLEVAT TYÖVAIHEET:
Maarakennus ja louhintatyöt
Elementtiasennukset
Julkisivun eristys ja muuraus
Vesikattotyöt
TYÖMAASTA YMPÄRISTÖLLE AIHEUTUVAT HÄIRIÖTEKIJÄT
MELUA AIHEUTTAVAT TYÖVAIHEET JA LIIKENNEJÄRJESTELYT:
Työmaaliikenne ja louhintatyöt
Raskas työmaaliikenne
Mahdolliset liikenteenohjaustoimenpiteet urakka-aikana