{ event: "mainDatalayer", gtm: {uniqueEventId: 1}, business: "Business Premises", pageType: "ReferenceItemPage", site: "YIT.FI", language: "fi", city: "N/A", area: "N/A", subarea: "N/A", project: "N/A" }
  • Siilinjärven elinkaarikoulut
  • 30.5.2024

Siilinjärven elinkaarihankkeiden kosteudenhallinta

Siilinjärven kunta on kilpailutuksissaan korostanut, että uudet rakennettavat koulut ovat terveelliset ja turvalliset kokonaisuutena. Tämä on heijastunut myös tarjouspyyntömateriaaleihin merkittävänä tavoitteena. Teknisissä vaatimuksissa on esitetty, että rakentaja suunnittelee, tarjoaa, ja rakentaa koulun, minkä runkorakenteissa ei ole mitään kosteudesta vaurioituvaa materiaalia. YIT ja Siilinjärven kunnan tavoitteet ovat yhteneväiset ja elinkaarimalli syventää yhteistä näkemystä asiaan entisestään. Onhan urakoitsijakin vastuussa 20 vuotta kohteesta.

Terveellisten ja turvallisten tilojen saavuttaminen vaatii paljon töitä ja yhdessä tekemistä jokaiselta hankkeeseen osallistuvalta koko hankkeen ajan. Elinkaarimallissa myös käytön ajan. Kosteudenhallinnan näkökulmasta hankkeessa on mietitty rakentamisen ratkaisuja hyvin tarkasti elinkaaren ja kestävyyden osalta.

Alapohja

Koulut perustetaan kantavalla alapohjalla paalujen varaan, jolloin lattiarakenteita ei valeta maata vasten, vaan alapohja pääsee koko rungon käyttöiän tuulettumaan. Tuuletusta ohjataan erillisten mittalaitteiden avulla. Mittaustuloksia seurataan etänä ja poikkeavista lukemista tulee erilliset hälytykset.

Perustusten maa-aineksissa käytetään kivipohjaisia materiaaleja, joissa kosteus pääsee heikosti nousemaan. Lisäksi erityistä tarkkuutta kiinnitetään siihen, että alapohjaan ei jää mitään sinne kuulumatonta, kosteudesta vaurioituvaa materiaalia.


Elementit

Koulun runko kasataan betonielementeistä, joissa on tehtaalta tullessaan valmiiksi kiinni vettymätöntä polyuretaanieristettä. Erityistä tässä on vielä se, että elementeissä ei ole tehtaalta tullessaan asennettu mitään puumateriaalia tai muutakaan vaurioituvaa materiaalia. Normaalisti elementeissä on puisia karmirakenteita, mutta tässä hankkeessa niiden asentaminen ei ole sallittu ennen kuin sääsuoja on rakennuksen päällä.

Vaikka elementit ovatkin hyvin sään kestäviä, tulemme suojaamaan ne jo elementtitehtaalta tullessaan, jolloin rungon olosuhteet ovat heti asennuksen jälkeen helpommin hallittavissa.

Sääsuojaus

Elementtien asennuksen jälkeen, tehdään koko rakennuksen kattava sääsuoja. Kun suoja on vettä pitävä ja tiivis yhteisten katselmuksien tuloksena, voidaan aloittaa sisäpuolella muut työt. Tällöin kouluihin aloitetaan tekemään puurunkoinen vesikatto, ikkuna –ja oviasennukset sekä julkisivumuuraukset ja paneloinnit. Sääsuojaus puretaan vasta sen jälkeen, kun edellä mainitut työt on tehty ja tarkastettu hyväksytysti kosteudenhallintakoordinaattorin ja valvojien toimesta. Sääsuojan purkamisen jälkeen koulujen ulkopuolet ovat valmiita ja sään kestäviä. Sääsuojan purkukin todetaan yhteisten katselmuksien perusteella.

Sisätyövaihe

Sääsuojan ollessa päällä, koulujen sisäosat saadaan tekoon. Sisäpuolessa kosteus asiat on huomioitu jo materiaaleista lähtien. Lattioiden pinnoitteet ovat lähes kokonaan vesihöyryä läpäiseviä tuotteina. Liimattavia ja heikosti vesihöyryä läpäiseviä pinnoitteita on vähäisesti. Lisäksi pinnoitteiden alla on matala-alkaliset tasoitteet ja betonilattioiden annetaan kuivua kuivemmaksi kuin materiaalivalmistajat vaativat.

Sisävaiheen toimenpiteet ja olosuhteiden seuraaminen mittareilla ja kierroksilla

  • Sisävaiheen alettua sisäolosuhteita seurataan mittareilla, jotka mittaavat suhteellista kosteutta, sekä lämpötilaa.
  • Betonilattioiden kosteuksia seurataan säännöllisillä mittauksilla, joita otetaan eri valualueilta ja rakenteista kattavasti ja lattioiden kuivumista seurataan useammilla mittauskerroilla.

Luovutusvaiheen toimenpiteet ja käyttöönotto

Työmaan puhtaudenhallintaa korostetaan työmaan edetessä koko ajan enemmän. Nykyinen työsuojelulainsäädäntö on tiukempi kuin tähänkin hankkeeseen asetettu P1-puhtausluokitus rakentamisen aikana. P1-puhtausluokituksen myötä haetaan vielä varmuus, että tilat ovat loppukäyttäjille varmasti pölyttömät ja puhtaat siihen kuuluvin lopputarkastuksin.

Työsuojelulainsäädännön kautta työmaavaiheessa pölyn tuottamista tulee estää ja vähentää huomattavasti. Tämän myötä pölyn määrä rakentamisen loppuvaiheessa pienenee, kun tehdään pölyntorjuntaan toimenpiteitä rakentamisen aikana.

Työmaan loppusiivoukset ja puhtaustarkastukset tehdään kahdessa vaiheessa: ennen ilmanvaihtokoneiden käynnistämistä sekä ennen rakennuksen luovutusta. Tarkastukset tehdään aistinvaraisin tarkastuksin sekä ns. pölymittareilla. Ennen ilmanvaihtokoneiden käynnistämistä tilojen tulee olla jo pölyttömät. Tässä vaiheessa sallitaan tahroja pinnoilla ja rakentamisessa voidaan tehdä pölyttömiä asennus- ja maalaustöitä.

Vastaanottotarkastuksessa tilat pitääkin sitten olla täysin puhtaat pinnoiltaan, kalusteiden sisältä ja oikeastaan kaikkialta. Tahroja tai jälkiä ei vastaanotossa saisi olla. Näin varmistetaan puhtaat tilat käyttäjille.

Kalustaminen ja uuden koulun aloitus

Koulu kalustetaan irtokalusteilla hyvissä ajoin ennen koulun alkua, jolla varmistetaan turvalliset ja terveelliset tilat oppilaille ja opettajille työskentelyyn. Tavoitteena on, että kalustamisen jälkeen tilat pääsisivät tuulettumaan jonkin aikaa, jotta uusien kalusteiden mahdolliset ”uutuuden” tuoksut saataisiin häviämään. Näitä tuoksuja voi ilmetä parin ensimmäisen kuukauden aikana hyvinkin vaikka kaikki materiaalit ja tuotteet on vaadittu M1 luokitelluksi (luokitus kertoo, että se on läpäissyt kansalliset päästötestit).
Rakennuksen ilmanvaihto tulee olemaan päällä aina, joitain säätöjä ja tasapainotuksia siihen joudutaan tekemään käytön aikana, mutta se on täysin normaalia.

Ensimmäisenä talvena etsitään oikeita säätöjä sisäilman lämpötilan suhteen ja tämä voi aiheuttaa paikoittain lämpötilan vaihtelun tunteita.
Kosteusteknisesti toimiva ja sisäilmaltaan hyvä rakennus syntyy yhteistyöstä. Koko organisaatio elinkaarihankkeessa pyrkii samaan lopputulokseen. Terveellinen ja turvallinen rakennus käyttäjille.