{ event: "mainDatalayer", gtm: {uniqueEventId: 1}, business: "Business Premises", pageType: "ReferenceItemPage", site: "YIT.FI", language: "fi", city: "N/A", area: "N/A", subarea: "N/A", project: "N/A" }
  • Pirkkala-kampus
  • 15.3.2022

Työmaan talvitiedote 2022

Pirkkala-kampuksen runkotyöt ovat alkaneet.

Pirkkala-kampuksen työmaalla on päästy rakennuksen runkovaiheen pariin ja ensimmäisten lohkojen rungot ovat jo nousseet ylimpään eli kolmanteen kerrokseen saakka. Tämän jälkeen on alkamassa sääsuojan rakentaminen vaiheittain rakennuksen ympärille, minkä jälkeen aloitetaan vesikattotyöt sekä julkisivumuuraukset kevään edetessä. Tontilla jatkuvat vielä hetken myös viimeisten lohkojen perustustyöt.

Suupankujalta on otettu väliaikaisesti työmaan käyttöön itäpuolen kevyen liikenteen väylää elementtiasennuksia ja nostureita varten. Myös osa kadunvarren pysäköintipaikoista on poistunut käytöstä.

Suupankujalla liikennöidessä on hyvä ottaa huomioon työmaa-aikaiset kulkujärjestelyt, jotka on myös liikennemerkein sekä suoja-aidoin merkitty, sekä noudattaa erityistä tarkkaavaisuutta työmaaliikenteen kulkureittien läheisyydessä. Pahoittelemme väliaikaisista liikennejärjestelyistä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.