• Nauriskasken koulu
  • 28.10.2020

Nauriskasken koulun työmaatiedote 28.10.2020

Työmaalla ovat paalutustyöt valmistuneet ja maarakennustyöt jatkuvat.

Lähipäivinä alkaa rakennuksen vesi- ja viemäriliittymän kaivu. Kaivutyö aiheuttaa häiriötä kevyen liikenteen reitillä tontin ja Lehtokukan asuinkorttelin välissä (Nauriskaskenpolku). Kulkuyhteys pyritään säilyttämään kaivutyön ajan väliaikaisilla järjestelyillä.

Oheisessa pdf:ssä on ajankohtaista tietoa hankkeesta.