• Westend
  • 30.3.2021

Rakennustyöt ovat alkaneet

Olemme aloittaneet rakennustyöt osoitteessa Westendintie 99.

Työn alkuvaiheet pitää sisällään louhintaa sekä paalutusta, joista aiheutuu jonkin verran melua. Louhinnan aikana poistamme tontin kallioperästä kiviainesta tulevaa perustustyötä varten. Louhinta tapahtuu pääosin räjäyttämällä. Louhinta on aloitettu viikolla 13 ja sen kesto on noin 4 viikkoa.

Louhinnan jälkeen aloitamme tontilla paalutustyöt, jonka olisi tarkoitus alkaa viikolla 16 ja sen kesto olisi noin 3 viikkoa. 

Louhinnasta ja paalutuksesta aiheutuvaa tärinää seuraamme kuudella eri mittarilla, jotka ovat sijoitettu lähialueen kiinteistöihin. Näiden mittarien avulla pystymme reaaliajassa seuraamaan tärinäarvoja ja varmistamaan etteivät nämä pääse ylittymään ohjearvoista.