• Tuultenristi
  • 22.1.2023

OP Uusimaa keskittää toimintonsa Tapiolan Tuultenristiin

OP Uusimaa yhdistää Tapiolan toimipisteensä ja muuttaa Tapiolan Tuultenristiin kesällä 2023. Miten muuttopäätös syntyi ja mitä odotuksia OP:lla on tulevasta päätoimipaikastaan? Haastattelussa Hannu Ujula, OP Uusimaan liiketoimintajohtaja.

Kerrotko miten päädyitte tilaratkaisuissanne muuttoon?


Uusien tilojen tarve konkretisoitui, kun kolme Osuuspankkia: OP Uusimaa, OP Itä Uusimaa ja OP Helsinki fuusioituivat OP Uusimaaksi. Yhdistymisen myötä niin palveluvalikoima kuin henkilöstömääräkin kasvoi OP Ryhmän suurimmaksi, tarjoten laajasti palveluita niin henkilö- kuin yritysasiakkaillekin.


Meillä on peruspalveluita tarjoava konttori Tapiolassa kauppakeskuksen vieressä. Fuusion myötä jouduimme tekemään ratkaisun, lähdemmekö kehittämään vanhoista tiloista nykyiseen tilanteeseen sopivampaa ratkaisua vai haemmeko uusia tiloja. Haasteeksi muodostui nykyisten tilojen mittava päivitystarve, sillä ne eivät enää vastaa tämän päivän vaatimuksia. Toisaalta meillä on myös hienoa ja modernia tilaa varallisuudenhoito- ja vakuutuspalveluissa Revontulenpuistossa, josta emme lähtökohtaisesti olisi olleet muuttamassa pois. Mikäli olisimme jääneet Revontulenpuistoon, henkilöstömme olisi ollut kahden toimipisteen välissä, mikä ei tukisi liiketoimintaamme pitkällä tähtäimellä. Liiketoimintojen välinen yhteistyö on tärkeää, jotta voimme palvella asiakkaitamme paremmin.  


Kumpaankaan tilaan emme olisi saaneet mahdutettua koko henkilöstöä saman katon alle. Lisäksi halusimme varmistaa, että kaikkien asiakkaiden on helppo tulla konttoriimme. Näiden faktojen pohjalta lähdimme etsimään uusia, helposti saavutettavia tiloja hyvien liikenneyhteyksien varrelta.

Miten päädyitte juuri Tapiolaan ja Tuultenristiin?


Teemme jatkuvaa konttoriverkoston suunnittelua, koska meille on tärkeää olla keskellä asiakasvirtoja. Toteutamme ulkopuolisen kumppanin kanssa analyysejä asiakasvirroista ja yritysten sijoittumisista eri alueille. Alkuun katsoimme laajasti Espoon aluetta, mutta tarkemman analyysin pohjalta oli selvää, että Tapolan alueen kasvu on vahvaa ja se on erittäin hyvin saavutettavissa usealla eri kulkutavalla, useasta eri suunnasta. Lisäksi Tapiolan asiakasvirtapotentiaali on kasvussa, sillä esimerkiksi Otaniemeen ja Keilaniemeen on kehitteillä paljon uutta asumista sekä työpaikkoja. Myös Tapiolan keskustan brändi on kirkastunut kehittämisen myötä näyttäen kiinnostavalta ja vetovoimaiselta.  


Toimipaikkastrategiamme viitoittamana lähdimme etsimään Tapiolasta sijaintia, joka olisi helposti saavutettavissa eri asiakasryhmämme huomioiden ja tilaa, johon OP Uusimaan tarjoamat palvelut mahtuisivat saman katon alle.

Tuultenristi valmistuu kesällä 2023, oletteko aloittaneet jo muuttojärjestelyt?


Olemme tehneet kalusteisiin liittyvän työpistesuunnitelman ja on ollut mielenkiintoista huomata, että se tarvitsee vielä selvästi ns. tuunaamista tähän hetkeen sopivaksi. Käynnistämme vuoden alusta projektin, jossa mietimme henkilöstön kanssa yhdessä, mitä elementtejä Tuultenristin toimitiloista pitäisi löytyä, jotta pystyisimme toteuttamaan mahdollisimman hyvin työn tekemiseen liittyvän hybridimallin, eli mallin, jossa osa ajasta tehdään lähi- ja osa etätyönä. Työtilojen sopivuutta on hyvä arvioida säännöllisin väliajoin pohtien, tukevatko ne työn tekemistä ja yhteistyötä eri toimintojen kesken parhaalla mahdollisella tavalla, ovatko tilat sellaisia, että henkilöstö viihtyy ja työn tehokkuus kasvaa. Toimivimmat ratkaisut ovat yksilöllisiä, sillä suunnittelussa pitää huomioida myös erilaiset työtehtävät - toisen työtehtäviin sopii pienempi tiimityötila ja toisen taas yhteisöllisyyttä tukevat avoimemmat tilat. Tarvitaan myös kohtaamisille tilaa sekä vastapainoksi vetäytymiselle hiljaista tilaa. Tilasuunnittelu ja -optimointi onkin jatkuva prosessi, jota kutsuisin toimitilojen palvelumuotoiluksi.

Millaisia odotuksia teillä on Tuultenrististä?


Kyllä ne tulee suoraan liiketoiminnasta - meille on tärkeää, että liiketoiminnan tavoitteet täyttyvät. Tuultenristi ja Tapiolan keskusta on vetovoimainen alue, minkä myötä saamme enemmän paikallista näkyvyyttä ja sitä kautta myös hyvää pöhinää alueelle. Uskomme alueen potentiaaliin henkilö- ja yritysasiakkaiden kasvun osalta.


Tavoitteenamme on nostaa toimipisteiden käyttöastetta. Esimerkiksi asiantuntijatyössä tarvitaan tiimien yhteenhitsautumista sekä toisilta oppimista – ja tähän tarvitaan kohtaamisia. Uskon, että hienot, uudet toimitilat hyvien kulkuyhteyksien varrella houkuttelevat henkilöstöä paremmin kuin vanhat ja väljähtyneet tilat. Toivomme, että henkilöstö viihtyy ja oppii hyödyntämään tiloja mahdollisimman monipuolisesti, jolloin tilankäytön tehokkuus ja työn tekemisen tuloksellisuus kasvaa.

Vielä yksi tärkeä kysymys loppuun - näkyykö vastuullisuus toimitilavaihdoksessanne?


Vastuullisuus on yksi arvoistamme, mikä näkyy toimitilavalinnoissa esimerkiksi siten, että kaikki kumppanimme, joiden kanssa toimimme, täyttävät tietyt vastuullisuuskriteerit.


Vastuullisuutta on myös se, että toimipisteidemme sijainnit on valittu helposti saavutettaviin lokaatioihin, kuten esimerkiksi liikenteen solmukohtiin ja hyvien julkisten kulkuyhteyksien varrelle. Itse toiminnan osalta meillä on Green office -periaatteet, joita noudatamme.


Kiitos haastattelusta Hannu! Mukava saada teidät Tuulteneristiin ja muun muassa Marttojen naapuriin!

Lue lisää Tuultenrististä!