{ event: "mainDatalayer", gtm: {uniqueEventId: 1}, business: "Business Premises", pageType: "ReferenceItemPage", site: "YIT.FI", language: "fi", city: "N/A", area: "N/A", subarea: "N/A", project: "N/A" }
  • Gesterby
  • 30.10.2023

Työmaatiedote 10/2023


Työmaatiedote, lokakuu 2023:

A- ja F-lohkoilla elementtiasennus on valmis – rakennuksessa on näillä lohkoilla kaikki elementit molemmista kerroksista asennettu. Ensimmäiset ikkunat asennetaan näille lohkoille marraskuun aikana. Elementtiasennustyöt ovat siirtyneet B- ja E-lohkoille.

LVI-työt etenevät alapohjassa, ja asennuksia on tehty A- ja F-lohkoilla. Maanrakennustöissä salaojat ja täytöt ovat jatkuneet. Lisäksi on asennettu loput vaahtolasitäytöt rakennuksen alle. Olemme tehneet myös viemäritöitä ja asfaltointia normaalin työmaa-alueen ulkopuolella koululaisten syysloman aikana.

Uusia alkavia työvaiheita ovat höyrynsulkukermitykset, vesikaton asennus sekä eristykset ja muuraustyöt julkisivulla. Muuraustöitä varten telineiden pystytys julkisivulle on käynnissä A-lohkolla. Tämän lisäksi väliseinämuuraustyöt ollaan pian aloittamassa rakennuksen sisällä.


Byggarbetsplatsmeddelande, oktober 2023:

Elementinstallationen är klar på block A och F – alla element är monterade i båda våningarna. De första fönstren kommer att installeras på dessa block under november. Elementinstallationsarbetet har påbörjats på block B och E.

VVS-arbetet pågår i krypgrunden och installationerna är på gång i A- och F-blocket. I markarbeten har dräneringar och fyllningar fortsatt. Dessutom har resten av skumglaset lagts under byggnaden. Vi har även gjort avloppsarbeten och asfaltering utanför det vanliga byggarbetsområdet under skolbarnens höstlov.

De nya arbetsfaserna som startar är ångspärrsisolering, montering av vattentak samt isolering och murning av fasaden. För murningsarbetet monteras ställningar på A-blocket. Utöver detta påbörjas snart mellanväggsmurningsarbeten inne i byggnaden.Työmaan yhteystiedot:
Jos teillä on Gesterbyn koulukeskuksen rakentamistöihin liittyen kysyttävää tai palautetta, olettehan meihin yhteydessä sähköpostitse: gesterby@yit.fi


YIT Suomi Oy
Gesterbynkaari 3
02400 Kirkkonummi
gesterby@yit.fi
https://www.yit.fi/gesterbyn-koulukeskus