{ event: "mainDatalayer", gtm: {uniqueEventId: 1}, business: "Business Premises", pageType: "ReferenceItemPage", site: "YIT.FI", language: "fi", city: "N/A", area: "N/A", subarea: "N/A", project: "N/A" }
  • Gesterby
  • 18.7.2023

Työmaatiedote 07/2023


Työmaatiedote, heinäkuu 2023:

Purkutyöt ja stabilointityöt ovat valmistuneet työmaalla. Myös maalämpöporaukset ovat lähes valmiit. Purkutöitä teemme seuraavan kerran työmaan 2. vaiheessa eli vuonna 2026 – tällöin puretaan mm. väistökoulujen tällä hetkellä käytössä oleva liikuntasali.

Maanrakennusurakoitsija on tehnyt paalutuspetiä rakennuspohjalle, anturapohjia sekä salaojia. Paalutustyöt ovat aikataulussaan, ja paaluja on lyöty yli 500 pistettä tässä vaiheessa.

Heinäkuun aikana perustustyöt ovat alkaneet. Pilarianturoiden muottityöt, raudoitukset ja betonointi on aloitettu D-lohkolta. Työt siirtyvät sen jälkeen C-lohkolle.

Työskentelemme työmaalla koko kesän ajan. Syksyllä uusina työvaiheina ovat alkamassa viemäröinnit ja alapohjan sähkötyöt. Tämän lisäksi rakennetaan väestönsuojat.


Byggarbetsplatsmeddelande, juli 2023:

Rivningsarbetet och stabiliseringsarbetet har avslutats på arbetsplatsen. Även borrning av jordvärme är nästan färdigt. Nästa rivningsarbeten sker i andra byggskedet år 2026.

Jordbyggnadsarbete framskrider. För tillfället görs det grävarbeten för pålbädd, plintgrund, och täckdiken. Pålningen går enligt tidtabellen, och över 500 pålar har hittils slagits ner.

Under juli har grundarbetsfasen påbörjats. Formarbete, armering och gjutning har startat på D-blocket och kommer sedan att fortsätta till C-blocket.

Vi arbetar på arbetsplatsen hela sommaren. På hösten kommer nya arbetsfaser att påbörjas: avloppsinstallationer och elarbete. Dessutom kommer det nya skyddsrummet att påbörjas.
Työmaan yhteystiedot:
Jos teillä on Gesterbyn koulukeskuksen rakentamistöihin liittyen kysyttävää tai palautetta, olettehan meihin yhteydessä sähköpostitse: gesterby@yit.fi


YIT Suomi Oy
Gesterbynkaari 3
02400 Kirkkonummi
gesterby@yit.fi
https://www.yit.fi/gesterbyn-koulukeskus