{ event: "mainDatalayer", gtm: {uniqueEventId: 1}, business: "Business Premises", pageType: "ReferenceItemPage", site: "YIT.FI", language: "fi", city: "N/A", area: "N/A", subarea: "N/A", project: "N/A" }
  • Gesterby
  • 28.6.2023

Työmaatiedote 06/2023

Työmaatiedote, kesäkuu 2023:

Purkutyöt jatkuvat työmaalla vielä hetken aikaa. A-rakennuksen sekä G-rakennuksen purkutyöt ovat pian valmiit. Purkutöitä teemme seuraavan kerran työmaan 2. vaiheessa eli vuonna 2026.

Maanrakennustyöt etenevät. Tällä hetkellä tehdään paalutuspetiä rakennuspohjalle. Työmaan länsisivulla aloitetaan myös rakennekerrosten alapohjan kaivutöitä. Maalämpöporaukset ovat käynnissä, ja noin kolmasosa porauksista on tehtynä. Stabilointityöt alkoivat aikataulun mukaisesti toukokuun alussa. Stabilointia on tehty uuden koulurakennuksen pohjois-, itä- ja eteläpuolilla. Tämäkin työvaihe valmistuu pian, noin viikon työt ovat jäljellä.

Paalutustyöt aloitettiin viikolla 25 ja ne jatkuvat enintään syyskuulle asti. Paalutusta tehdään pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin, meluluvassa sallituin ajoin enintään klo 7–20. Pahoittelemme töistä aiheutuvaa haittaa! Uutena työvaiheena heinäkuussa aloitetaan perustustyöt. Työt aloitetaan A-lohkolta eli uuden koulurakennuksen pohjoisosasta.

Työskentelemme työmaalla koko kesän ajan.

Byggarbetsplatsmeddelande, juni 2023:

Rivningsarbetet fortsätter på arbetsplatsen en liten stund till. Rivningen på byggnad A och byggnad G är snart färdig. Nästa rivningsarbeten sker i andra byggskedet år 2026.

Jordbyggnadsarbete framskrider. Grävarbeten för understrukturlager påbörjas också på arbetsplatsens västra sida. Borrning av jordvärme pågår, och ungefär en tredjedel av jobbet är färdigt. Stabiliseringsarbetena började enligt tidtabell i början av maj. Stabiliseringen pågår på norra, östra och södra sidan av den nya skolbyggnaden. Även denna arbetsfas kommer snart att vara färdig, cirka en veckas arbete återstår.

Pålningen påbörjades vecka 25 och kommer att fortsätta till september. Pålningen utförs huvudsakligen under vardagar mellan kl. 7-20 enligt beviljat bullertillstånd. Vi beklagar de besvär dessa arbetsskeden orsakar. I juli påbörjas grundensarbetsfas. Arbetet börjar från A-blocket vilket befinner sig i nya byggnadens norra del.

Vi arbetar på arbetsplatsen hela sommaren.


Työmaan yhteystiedot:
Jos teillä on Gesterbyn koulukeskuksen rakentamistöihin liittyen kysyttävää tai palautetta, olettehan meihin yhteydessä sähköpostitse: gesterby@yit.fi

YIT Suomi Oy
Gesterbynkaari 3
02400 Kirkkonummi
gesterby@yit.fi
https://www.yit.fi/gesterbyn-koulukeskus