{ event: "mainDatalayer", gtm: {uniqueEventId: 1}, business: "Business Premises", pageType: "ReferenceItemPage", site: "YIT.FI", language: "fi", city: "N/A", area: "N/A", subarea: "N/A", project: "N/A" }
  • Gesterby
  • 26.4.2023

Työmaatiedote 04/2023


Työmaatiedote, huhtikuu 2023:

Purkutyöt jatkuvat työmaalla edelleen. A-rakennuksen runko- ja kuorirakenteiden purku on käynnissä. G-rakennuksen eli rivitalon kevyt sisäpurku aloitetaan viikolla 17. Rakennuksen runko- ja kuorirakenteita aletaan purkaa pian tämän jälkeen. Purkutyöt, ensimmäisen vaiheen osalta, ovat työmaalla kokonaisuudessaan valmiit kesäkuun loppuun mennessä.

Maanrakennustyöt etenevät. Hikoilupihan kohdilla on muun muassa louhittu kalliota, tehty rakennekerroksia ja asennettu valaisinjalkoja. Lisäksi uudisrakennuksen A-lohkon paalutuspeti on valmiina. Maanrakentaja on siirtynyt töihin koripallokenttien kohdalle. Ne sijaitsevat hikoilupihan ja uuden koulurakennuksen välissä. Lisäksi hikoilupihan reunalla on aloitettu pystyttämään uusia työmaaparakkeja paikoilleen. Toimisto ja sosiaalitilat muuttavat sinne huhtikuun lopulla. Tämän jälkeen vanhan työmaatoimiston parakit poistuvat työmaalta kokonaan.

Uusia alkavia työvaiheita ovat stabilointi, paalutus ja maalämpöporaukset. Stabilointityöt ovat alkamassa viikolla 18. Tässä työvaiheessa osaa pihan maa-ainesta vahvistetaan sidosaineiden avulla. Maalämmön poraukset alkavat arviolta toukokuun alussa ja paalutustyöt touko-kesäkuun vaihteessa. Paalutustyöt jatkuvat syyskuulle asti. Paalutusta tehdään pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin, meluluvassa sallituin ajoin enintään klo 7–20. Pahoittelemme töistä aiheutuvaa haittaa!

Työmaa-alue on aidattuna, ja työmaaliikenne sinne tapahtuu Gesterbynkaaren ja Gesterbynpolun kulmassa olevan ajoportin kautta. Pyydämme siis erityistä varovaisuutta kaikilta Gesterbynkaarella liikkuvilta! Kohteessamme on Kirkkonummen kunnan myöntämä melulupa, ja meluluvan alaisten töiden työajat ovat arkisin klo 7–20 ja lauantaisin 8–17. Töissämme noudatamme meluluvassa ja muissa määräyksissä annettuja ohjeita.


Byggarbetsplatsmeddelande, april 2023:

Rivningsarbetet fortsätter fortfarande. I A-byggnaden fortsätter rivningen av stom- och fasadkonstruktionerna. Rivningsarbetet av G-byggnaden, det gamla radhuset, börjar under vecka 17 med rivning av de indre byggnadsdelarna. Rivningen av stommen och fasaden fortsätter kort efter detta. Första byggskedets rivningsarbete kommer att vara färdigt senast i slutet av juni.

Jordbyggnadsarbete framskrider. Under den kommande spelplanen har man exempelvis gjort sprängningsarbeten, jordbyggnadskonstruktioner för planen och fundament för belysningen. Pålningsbädden för nybyggnadens A-del är också färdig. Jordbyggandet fortsätter nu med konstruktionerna för korgbollsplanerna och området som ligger mellan den nya skolbyggnaden och spelplanen. Installationen av det nya arbetsplatskontoret, på den nya spelplanen, har börjat och kontoret och byggarnas socialutrymmen flyttas dit i slutet av april. Efter det rivs det nuvarande arbetsplatskontoret helt och hållet.

Kommande arbetsskeden är stabilisering, pålning och borrning av jordvärme. Stabiliseringsarbetet startar under vecka 18. I detta arbetsskede förstärker man delar av gårdens jordmån med hjälp av bindemedel. Borrning av jordvärmen startar i början av maj. Pålningen börjar i månadsskiftet maj-juni och pågår ända tills september. Pålningen utförs huvudsakligen under vardagar mellan kl. 7-20 enligt beviljat bullertillstånd. Vi beklagar de olägenheter dessa arbetsskeden orsakar.


Työmaan yhteystiedot:
Jos teillä on Gesterbyn koulukeskuksen rakentamistöihin liittyen kysyttävää tai palautetta, olettehan meihin yhteydessä sähköpostitse: gesterby@yit.fi


YIT Suomi Oy
Gesterbynkaari 3
02400 Kirkkonummi
gesterby@yit.fi
https://www.yit.fi/gesterbyn-koulukeskus