{ event: "mainDatalayer", gtm: {uniqueEventId: 1}, business: "Business Premises", pageType: "ReferenceItemPage", site: "YIT.FI", language: "fi", city: "N/A", area: "N/A", subarea: "N/A", project: "N/A" }
  • Gesterby
  • 28.3.2023

Työmaatiedote 03/2023


Työmaatiedote, maaliskuu 2023:

Purkutyöt jatkuvat työmaalla edelleen. B- ja C-rakennukset on purettu jo kokonaan. A-rakennuksen runko- ja kuorirakenteiden purku on käynnissä. Se on purettavista rakennuksista suurin. Myöhemmin keväällä puramme G-rakennuksen eli vanhan rivitalon nykyisen työmaatoimiston vierestä. Sitä ennen on kuitenkin vuorossa työmaatoimiston muutto huhtikuussa – uudet työmaakopit tulevat sijaitsemaan lähempänä työmaan ajoporttia. Työmaatoimisto sijaitsee jatkossakin aitojen sisäpuolella.

Uutena työvaiheena työmaalla on alkanut maanrakennustyöt, joita tehdään tällä hetkellä uuden koulukeskuksen hikoilupihan kohdalla. Alkamassa ovat salaoja- sekä louhintatyöt.

Työmaa-alue on aidattuna, ja työmaaliikenne sinne tapahtuu Gesterbynkaaren ja Gesterbynpolun kulmassa olevan ajoportin kautta. Pyydämme siis erityistä varovaisuutta kaikilta Gesterbynkaarella liikkuvilta!

Kohteessamme on Kirkkonummen kunnan myöntämä melulupa, ja meluluvan alaisten töiden työajat ovat arkisin klo 7–20 ja lauantaisin 8–17. Töissämme noudatamme meluluvassa ja muissa määräyksissä annettuja ohjeita.Byggarbetsplatsmeddelande, mars 2023:

Rivningsarbetet fortsätter fortfarande. B- och C-byggnaderna är helt rivna. I A-byggnaden pågår rivningen av stom- och fasadkonstruktionerna. A-byggnaden är den största byggnadsdelen som rivs i detta skede. Senare i vår river vi G-byggnaden, det gamla radhuset, bredvid YIT:s nuvarande byggarbetsplatskontoret. Före det flyttar vi, under april, byggarbetsplatskontoret. Den nya platsen för kontoret ligger nära porten till byggområdet. Byggarbetsplatskontoret kommer också i fortsättningen att ligga innanför stängslet på byggarbetsplatsen.

Ett nytt arbetsskede har börjat på bygget. Jordbyggnadsarbetet är igång på den kommande idrottsplanen. Följande arbetsskeden som börjar är dränerings- och sprängningsarbeten.

Byggnadsplatsen är inhägnad och trafiken till området sker genom porten i hörnet av Gesterbybågen och Gesterbystigen. Vi ber alla som rör sig längs Gesterbybågen vara extra försiktiga!

Bygget har ett godkänt bullertillstånd, som är beviljat av Kyrkslätt kommun. Enligt tillståndet kan arbeten, som orsakar buller, utföras under vardagar mellan klockan 7–20 och lördagar mellan klockan 8–17. På bygget följer vi det godkända tillståndet och andra regleringar angående buller.


Työmaan yhteystiedot:
Jos teillä on Gesterbyn koulukeskuksen rakentamistöihin liittyen kysyttävää tai palautetta, olettehan meihin yhteydessä sähköpostitse: gesterby@yit.fi


YIT Suomi Oy
Gesterbynkaari 3
02400 Kirkkonummi
gesterby@yit.fi
https://www.yit.fi/gesterbyn-koulukeskus