{ event: "mainDatalayer", gtm: {uniqueEventId: 1}, business: "Business Premises", pageType: "ReferenceItemPage", site: "YIT.FI", language: "fi", city: "N/A", area: "N/A", subarea: "N/A", project: "N/A" }
  • Gesterby
  • 29.2.2024

Työmaatiedote 02/2024

Työmaatiedote, helmikuu 2024:

Runkoelementit on pääsääntöisesti kaikki asennettu paikoilleen. Vielä muutamia ontelolaattoja ja palkkeja asennetaan sisäänkäyntikatoksien kohdalla. Vesikatolla yli puolet vesikattoelementeistä on asennettu (A, B ja F -lohkot) ja E-lohkon kattoelementtien asennus on parhaillaan käynnissä. Höyrynsulkutyöt ovat edenneet C- ja D-lohkoille.

Rakennuksen julkisivulla muuraustyöt ovat siirtymässä seuraavaksi B-lohkon puolelle. Uutena työvaiheena on aloitettu ikkunapellitykset A-lohkon julkisivulla. Maanrakennustöissä kaivetaan ja asennetaan jätevesiviemäreitä sekä pihaviemäreitä.

Sisällä jatkuvat väliseinämuuraus, kipsiväliseinien teko sekä tasoite- ja maalaustyöt. Talotekniikkatöissä putkityöt, lattialämmitysputkien asennus sekä sähköasennukset etenevät myös. Lisäksi A-lohkolla on valmistunut luokkahuoneiden välisten taittoseinien rungot ja otsat. Pintabetonilattioiden osalta seuraavat lattiavalut tehdään B-lohkon 1. ja 2. kerroksissa.

Helmikuun lopulla on aloitettu IV-kanavien asennukset A-lohkolla. Näitä töitä varten kyseisellä lohkolla on tehty osastointia ja P1-siivousta, joiden avulla varmistetaan puhtausvaatimusten (puhtausluokka P1) toteutuminen.

 

Byggarbetsplatsmeddelande, februari 2024:

Elementinstallationen är huvudsakligen färdig. Ännu några hålbjälklag och balkar installeras vid ingångarna. Mer än hälften av takelementen har installerats (block A, B och F) och installationen av takelementen pågår på block E. Ångspärrsarbetet har framskridit för block C och D.

Fasadens murningsarbete kommer påbörjas snart på block B. Som en ny arbetsfas har plåt fönsterbeklädningen på fasaden vid block A påbörjats. Inom markarbetena grävs och installeras avlopps- och gårdsavloppsledningar.

Inne i byggnaden fortsätter mellanväggsmurning, gipsväggarna samt puts- och målningsarbeten. I VVS-arbeten fortsätter rörarbeten, installation av golvvärmerör och el installationer. Dessutom har hopfällbara väggarnas stommar och gipsarbete mellan klassrummen blivit färdiga på block A. Nästa gjutning av betonggolv görs på första och andra våningarna på block B.

I slutet av februari har installationen av ventilationskanaler på block A påbörjats. För dessa arbeten har det gjorts avdelning och P1-städning på detta block för att säkerställa uppfyllandet av renhetskraven (renhetsklass P1).

  

Alla kuva rakennuksen lohkojaosta: työmaa on jaettu kuuteen eri lohkoon (A-F). 

Lohkojako A-F.JPG

 

Työmaan yhteystiedot:
Jos teillä on Gesterbyn koulukeskuksen rakentamistöihin liittyen kysyttävää tai palautetta, olettehan meihin yhteydessä sähköpostitse: gesterby@yit.fi


YIT Business Premises Oy
Gesterbynkaari 3
02400 Kirkkonummi
gesterby@yit.fi
https://www.yit.fi/gesterbyn-koulukeskus