{ event: "mainDatalayer", gtm: {uniqueEventId: 1}, business: "Business Premises", pageType: "ReferenceItemPage", site: "YIT.FI", language: "fi", city: "N/A", area: "N/A", subarea: "N/A", project: "N/A" }
  • Gesterby
  • 27.2.2023

Työmaatiedote 02/2023

Työmaatiedote, helmikuu 2023:
Työmaalla on tällä hetkellä käynnissä purkutöitä. Työmaan vahvuus on päivittäin noin 25 henkilöä. B- ja C-rakennuksissa puramme runko- ja kuorirakenteita. Lisäksi tyhjennämme A-rakennusta ja teemme siellä kevyttä sisäpurkua. Purkutöiden jälkeen keväällä aloitamme maanrakennustöitä.

Olemme rakentaneet väistökeittiön ja -ruokalan, jotka valmistuivat viikon 8 aikana. Tämän jälkeen ne ovat väistötiloissa toimivien koulujen oppilaiden ja henkilökunnan käytössä, eivätkä ole enää työmaa-aluetta.

Työmaa-alue on aidattuna, ja työmaaliikenne sinne tapahtuu Gesterbynkaaren ja Gesterbynpolun kulmassa olevan ajoportin kautta. Pyydämme siis erityistä varovaisuutta kaikilta Gesterbynkaarella liikkuvilta!

Kohteessamme on Kirkkonummen kunnan myöntämä melulupa, ja meluluvan alaisten töiden työajat ovat arkisin klo 7–20 ja lauantaisin 8–17. Töissämme noudatamme meluluvassa ja muissa määräyksissä annettuja ohjeita.


Byggarbetsplatsmeddelande, februari 2023:
För tillfället pågår det rivningsarbeten på byggarbetsplatsen. Det är ca 25 personer som jobbar på bygget dagligen. Totala rivningen av B- och C-byggnaderna är igång. Dessutom håller vi på att tömma A-byggnaden och gör lätta rivningsarbeten inne i A-byggnaden. Efter rivningsarbeten på våren kommer vi att påbörja markbyggnadsarbeten.

Det tillfälliga köket och matsalen blev färdiga under vecka 8. De är inte längre en del av byggarbetsplatsen utan personalen och eleverna tar nu i bruk utrymmena.

Byggnadsplatsen är inhägnad och trafiken till området sker genom porten i hörnet av Gesterbybågen och Gesterbystigen. Vi ber alla som rör sig längs Gesterbybågen vara extra försiktiga!

Bygget har ett godkänt bullertillstånd, som är beviljat av Kyrkslätt kommun. Enligt tillståndet kan arbeten, som orsakar buller, utföras under vardagar mellan klockan 7–20 och lördagar mellan klockan 8–17. På bygget följer vi det godkända tillståndet och andra regleringar angående buller.


Työmaan yhteystiedot:
Jos teillä on Gesterbyn koulukeskuksen rakentamistöihin liittyen kysyttävää tai palautetta, olettehan meihin yhteydessä sähköpostitse: gesterby@yit.fi


YIT Suomi Oy
Gesterbynkaari 3
02400 Kirkkonummi
gesterby@yit.fi 
https://www.yit.fi/gesterbyn-koulukeskus