{ event: "mainDatalayer", gtm: {uniqueEventId: 1}, business: "Business Premises", pageType: "ReferenceItemPage", site: "YIT.FI", language: "fi", city: "N/A", area: "N/A", subarea: "N/A", project: "N/A" }
  • Gesterby
  • 31.1.2024

Työmaatiedote 01/2024


Työmaatiedote, tammikuu 2024:

Betonielementtien asennukset ovat siirtyneet C ja D -lohkoille eli viimeisille lohkoille. Vesikatolla työt etenevät myös – siellä on tehty höyrynsulkutöitä B ja E-lohkoilla sekä asennettu ulkoseinäelementtejä B-lohkolla. Lisäksi ullakolle (3.kerros) on tehty haalaustasoja ja kulkureittejä.

Ulkona julkisivun puolella muuraus ja lämmöneristeiden asennus jatkuvat edelleen A-lohkolla. Lisäksi F-lohkon julkisivulla tehdään sääsuojia. Maanrakennustöissä tehdään mm. täyttöjä ja pihaviemäreitä.

Rakennuksen sisällä on useita eri työvaiheita meneillään. Käynnissä on mm. väliseinämuurauksia B-lohkolla, pintabetonilattiatöitä A- ja F-lohkoilla, lattialämmitysputkien asennusta F-lohkolla ja pölynsidontamaalausta. Lisäksi B-lohkon ikkunat on toimitettu työmaalle, ja niitä on asennettu paikoilleen 1. ja 2. kerroksissa. Uusia aloitettuja työvaiheita ovat kevyet väliseinät (kipsiväliseinät), sähköasennukset ja sisäpuoliset kittaukset. Kuten moni muu uusi työvaihe, nämäkin työt on aloitettu A-lohkolta.

    

Byggarbetsplatsmeddelande, januari 2024:

Elementistallationen har flyttat till C och D-blocken, dom är de sista blocken. Installationer på taket fortsätter också - ångspärrsarbete har utförts på B och E-blocken och ytterväggselement har monterats på B-blocket. Dessutom har gångvägar gjorts på tredje våningen.


På fasaden fortsätter murnings- och isoleringsarbete på A-blocket. Dessutom utförs väderskydd på F-blockets fasad. I markarbetet utförs bland annat fyllningar och dränering.

Inne i byggnaden pågår flera olika arbetsfaser. Pågående arbeten är bland annat mellanväggsmurning på B-blocket, ytbeläggningsarbete med betonggolv på A- och F-blocken, installation av golvvärmerör på F-blocket och dammbindningsmålning. Dessutom har fönstren till B-blocket levererats till arbetsplatsen och installerats på första och andra våningarna. Nya påbörjade arbetsfaser är lätta mellanväggar (gipsmellanväggar), elinstallationer och kittning. Liksom många andra nya arbetsfaser har också de här arbeten påbörjats från A-blocket.

   

 Alla kuva rakennuksen lohkojaosta: työmaa on jaettu kuuteen eri lohkoon (A-F). 

Lohkojako A-F.JPG

 
Työmaan yhteystiedot:
Jos teillä on Gesterbyn koulukeskuksen rakentamistöihin liittyen kysyttävää tai palautetta, olettehan meihin yhteydessä sähköpostitse: gesterby@yit.fi


YIT Business Premises Oy
Gesterbynkaari 3
02400 Kirkkonummi
gesterby@yit.fi
https://www.yit.fi/gesterbyn-koulukeskus