27.6.2019
  • Liikenne

Ympäristöystävällisempiä energialähteitä päällystyksessä

Asfaltin tuotantoprosessi vaatii paljon energiaa ja YIT:llä onkin jo pitkään panostettu energiankäytön ja päästöjen vähentämiseen. Keinoina ovat muun muassa asfalttitehtaiden ja -kaluston vaihtoehtoiset energianlähteet.

Asfalttitehtaiden perinteinen energialähde on ollut raskas polttoöljy, jonka käyttöä pyritään vähentämään siirtymällä ympäristöystävällisempiin energialähteisiin. Maakaasun ja nestekaasun (propaani) käyttö polttoaineena aiheuttaa raskasta polttoöljyä vähäisemmät ilmastopäästöt, mikä tukee YIT:n tavoitetta oman toiminnan ympäristövaikutusten pienentämisessä.

Vuonna 2018 ensimmäinen YIT:n asfalttitehtaista sai toimintaenergiansa nestekaasusta, kun Joensuun asfalttitehdas siirtyi sen käyttöön. Kuluvan vuoden aikana myös Kotkan asfalttitehtaalla otetaan käyttöön nestekaasu. Nestekaasun käyttö energialähteenä vaatii kuitenkin erillisen luvan viranomaisilta. Luvan saaminen kestää noin vuoden ja lupaehdot ja vaatimukset vaihtelevat alueittain.

Lisäksi YIT:llä on jo vuosia käytetty maakaasua asfalttitehtaiden energialähteenä aina kun se on järkevää ja mahdollista. Maakaasun käyttöönottoon vaikuttaa ennen kaikkea maakaasulinjojen sijainti. Tällä hetkellä viisi YIT:n asfalttitehtaista saa käyttöenergiansa maakaasusta.

Asfalttikalusto on perinteisesti toiminut dieselöljyn voimin, mutta YIT:llä on otettu kehitysaskeleita myös liikkuvan kaluston suhteen. Ruotsissa osa asfalttikalustosta käyttää bioöljyä. Bioöljy on orgaanisesta bioperäisestä raaka-aineesta valmistettua polttoainetta, jonka käyttö mahdollistaa normaalia pienemmät päästöt. Tämän lisäksi tänä vuonna Tanskassa siirrytään käyttämään GTL-polttoainetta. GTL (gas-to-liquid) on nesteytetystä maakaasusta tehty polttoaine, joka palaa puhtaammin kuin öljypohjaiset polttoaineet.

YIT:llä kehitystyö ympäristöystävällisten energialähteiden käyttöönottamiseksi jatkuu edelleen. Par aikaa tutkitaan esimerkiksi mahdollisuutta käyttää vetyä asfalttitehtaiden energialähteenä.

Lue lisää:
www.yit.fi/asfaltti 

Sulje
Lähetetään...