Rakentaminen tänään

Perinteisestä rakentamisesta sulavaksi yhteistyöprojektiksi

Oletko kuullut rakennushankkeista, joissa aikataulu ja kustannukset ovat pitäneet alkuperäisen suunnitelman mukaisesti? Tuntuuko siltä, että rakennusprojektin alkaessa edessä on väistämättä ongelmia?

Rakennusalalle rantautuu kiihtyvällä tahdilla uudenlainen toimintakulttuuri. Rakentamisen menetelmät, työkalut ja toimintatavat monipuolistuvat ja kehittyvät entisestään kovalla vauhdilla. Avoimuus, vuorovaikutuksellisuus ja hankkeen eri osapuolten tiivis yhteistyö yhteisin tavoittein alkavat olla jo uusi normi perinteisissäkin hankkeissa, uusista yhteistoiminnallisista hankemalleista puhumattakaan.

Olemme vahvasti mukana luomassa tämän uudenlaisen kulttuurin syntymistä. Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat tapojamme toimia. Kehitämme jatkuvasti toimintaamme. Kuuntelemme herkällä korvalla asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja loppukäyttäjiä. Mielestämme on tärkeää, että yhteistyö on sujuvaa ja hankkeissa huomioidaan sidosryhmien eri tarpeet ja toiveet heti alkumetreillä. Projektit sujuvat, kun tehokkuus on huipussaan ja lopputuloksen laatu on priimaa, kun puhallamme yhteen hiileen.

Julkaisemme Rakentaminen tänään -teeman alla näkemyksiämme ja kokemuksiamme blogien muodossa sekä mielenkiintoisia artikkeleita ja juttusarjoja murroksessa olevasta rakentamisen alasta ja kulttuurista.

Allianssi toimi Suomenlinnan tunnelin korjauksessa

Tämän vuoden alussa valmistunut, Suomen pienin allianssihanke osoitti toimivuutensa. Vaikea hanke saatiin valmiiksi tavoiteaikataulussa ja budjetin mukaan.

Kunnossapidon urakkamallit teiden ja katujen hoidossa

Vihdoinkin kunnossapidon hankintamalleihin ja yhteistyöhön on saatu vauhtia!

Onnistunut lopputulos tehtiin yhdessä

Ensimmäinen teollisuuden allianssihanke, Naantalin CHP-laitos, on nyt vihitty käyttöön ja alkaa olla loppuarvion aika. Aina tässä kohtaa hanketta on hyvä esittää kysymys: mikä meni hyvin ja missä voidaan seuraavalla kerralla parantaa? 

Uudenlainen tapa rakentaa

Naantalin NA4 CHP -voimalaitos rakennettiin yhdessä innovoiden.

Arjen innovaatiot

Kun puhutaan innovaatioista, ensimmäinen mielikuva on usein uusista tuotteista tai teknisistä ratkaisuista. Meillä innovaatiot tarkoittavat myös rakentamisen arkeen vaikuttavia asioita ja toimintatapoja. Miellämme innovaatioiksi laajemmin toimintaa tehostavat toimintatavat ja menetelmät, joita alkuun saatetaan pilotoida yksittäisissä hankkeissa ja onnistuessaan integroidaan rakentamisen prosesseihin. Kehittämämme innovaatioprosessi tuottaa jatkuvasti niin pieniä kuin suuriakin innovaatioita, hyvänä esimerkkinä Vuoden 2016 työmaaksi valittu Naantalin CHP-hanke. Kehitämme uusia toimintatapoja ja -malleja yhdessä erilaisten ja eri kokoisten Start up-yritysten kanssa ja järjestämme myös omia innovointikilpailuja, kuten asumisen palveluihin keskittynyt Hack the Living -tapahtuma.

Digitalisaation hyödyntäminen osana rakentamisen arkea auttaa meitä saavuttamaan tavoitteemme tehokkaammin. Kehittyneet työkalut ja älykkäät sovellukset tekevät työstämme sujuvampaa ja tukevat osaltaan parempaan suoritukseen. Lue lisää esimerkiksi kalliorakentamisen innovaatiostamme, joka on ainutlaatuinen koko maailmassa.

Suuntaamme katseemme jatkuvasti eteenpäin ja pyrimme oppimaan uutta – jokaisen projektin aikana. Olemme myös mukana useissa erilaisissa kehityshankkeissa, joiden tavoitteena on kehittää rakentamisen toimintakulttuuria ja muokata rakentamisesta turvallisempaa, tehokkaampaa ja ennen kaikkea laadukkaampaa.

Työtä voi kuitenkin aina parantaa. Näkemyksemme mukaan suunta on nyt oikea ja rakennusalalla pitääkin pelata yhä vahvemmin samaa maalia kohti. Se tarkoittaa, että kaikilla projektin osapuolilla on sama tavoite – toimimme kaikki hankkeen parhaaksi.

Hankemalli on työkalu, ei itsetarkoitus

Projektikohtaisesti valittu, juuri siihen tilanteeseen soveltuva hankemalli kannustaa onnistuneeseen lopputulokseen. Kokemuksemme erilaisista hankemalleista niin perinteisissä kuin uudenlaisissakin hankkeissa auttaa ymmärtämään kunkin mallin soveltuvuuden erilaisissa projekteissa.

Esimerkiksi perinteiset urakkamallit toimivat tietyissä hankkeissa edelleen mielestämme mainosti. Kokemuksemme mukaan myös perinteisessä mallissa voidaan panostaa yhteistoiminnallisuuteen ja pitää näin hankkeen päämäärä selkeänä. Katso esimerkkejä toteuttamistamme kohteista.

Yhteistoiminnallinen allianssimalli toimii erittäin hyvin pääsääntöisesti suurissa ja kompleksisissa hankkeissa. Voimme kuitenkin kokemuksesta sanoa, että asia ei ole niin mustavalkoinen. Olemme olleet allianssin jäsenenä myös kahdessa pienemmässä hankkeessa ja joissa malli on toiminut erittäin hyvin.

Näkemyksemme mukaan yhteistoiminnallisia hankemalleja ovat allianssin lisäksi kaikki ne mallit, joissa jo sopimuksesta lähtien kannustetaan yhteisiin tavoitteisiin ja hankkeessa hyödynnetään yhteistoiminnallisia elementtejä, kuten esimerkiksi hankkeen eri osapuolten yhteistä Big Room- toimintamallia tai vaikkapa kokousten jälkeistä itsereflektiota eli oman toiminnan arviointia.

Katso esimerkkejä toteuttamistamme yhteistoiminnallisista hankkeista.

Elinkaari- ja PPP-mallit (Public Private Partnership) toimivat kuntien omistamissa kiinteistöhankkeissa, kuten esimerkiksi palvelukeskuksissa sekä koulu- ja päiväkotihankkeissa sekä suurissa väylähankkeissa. Pitkäaikainen yhteistyö suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon kesken parantaa hankkeiden laatua ja takaa parhaan mahdollisen käytettävyyden hankkeen koko elinkaaren ajalle. PPP-mallisten väylähankkeiden rahoitusosaaminen on meillä huippuluokkaa.

Elinkaari- ja PPP-mallit tukevat erinomaisesti strategista laatu- ja kumppanuustavoitettamme.

Aikaa kestäviä ratkaisuja

Tunnistamme toimintamme ympäristövaikutukset ja pyrimme kaikessa toiminnassamme luonnonvaroja säästäviin ratkaisuihin, kasvihuonekaasupäästöjen ja jätteiden määrän vähentämiseen, materiaalien uudelleenkäyttöön tai kierrätykseen sekä haitallisten ympäristövaikutusten minimointiin. Kehitämme myös uusia ympäristöystävällisyyttä edistäviä tuote- ja palveluratkaisuja.

Huolehdimme, että koko henkilöstömme tietää toimintansa ympäristövaikutukset sekä sitoutuu toimimaan julkisten säädösten mukaisesti ja ympäristö huomioiden. Edellytämme myös yhteistyökumppaneitamme ottamaan huomioon ympäristönäkökohdat toiminnassaan.  Asetamme toiminnallemme myös ympäristöpäämäärät ja -tavoitteet ja seuraamme niiden toteutumista.

Toimintaamme ohjaa ISO14001 Ympäristösertifikaatti. Katso muut sertifikaattimme tästä.

Lisää kestävästä kehityksestä voit lukea täältä.

Toimimme myös aktiivisessa vuorovaikutuksessa hankkeidemme sidosryhmien kanssa niin lähiympäristössä kuin laajemminkin.

Sulje
Lähetetään...