26.6.2019
  • Liikenne

Kiviaineksen laadunvarmistus mahdollistaa ketterän käytön

Suomen kallioperästä louhitun kiviaineksen lopullinen käyttökohde määräytyy sen kestävyyden mukaan. YIT:n keskuslaboratoriossa Tuusulassa varmistetaan muun muassa, että Suomen tiet tehdään aikaa kestävästä asfaltista.

Suomessa on laadukkaat kalliokiviainekset ja vaihtelevassa kallioperässä on keskimäärin erittäin korkea laatuKiviainesta voidaan käyttää nykyään lähes kaikessa rakentamisessa, esimerkiksi teissä, rautateissä, silloissa, rakennuksissa ja tunneleiden pohjarakenteissa.  

Rakentamisessa käytettävät kalliokiviainekset ovat usein peräisin louhokselta, ammattitermein kiviainesottamolta. Kiviaineksen ominaisuudet ja laatu määrittävät lopullisen käyttökohteen, ja matka louhokselta itse käyttökohteeseen sisältää monta laadunvarmistusetappia. 

Testauksessa kiviaineksen ominaisuudet, kuten lujuus ja mineraalipitoisuus 

YIT joko vuokraa halutun maa-alueen kiviainestoimintaa varten tai ostaa alueen itselleen. Louhostoiminta aloitetaan geologin suorittamalla kiviaineskartoituksella, jonka jälkeen kallioon tehdään testiräjäytyksiä kiviaineksen laadun ja käyttökohteiden määrittämiseksiRäjäytysten aikana irronneelle ja murskatulle kiviainekselle tehdään YIT:n laboratoriossa mekaanisia testejä, muun muassa kuulamyllykoe.  

”Kiviaineen lujuus tutkitaan kuulamyllykokeella, jossa rakeeksi louhittua kiveä myllytetään veden ja metallikuulien kanssa ja mitataan, kuinka paljon se hienonee alkuperäisestä reakoosta”, kertoo YIT:n laboratoriojohtaja Vesa Laitinen.  

Mitä pienempi kuulamyllyarvo kiviaineksella on, sitä kovempaa se on. Kaikkein kestävimpiä kiviaineksia käytetään kovan kulutuksen kohteisiin, kuten asfalttiin. Muita kiviaineksia voidaan käyttää esimerkiksi hiekoitussepeliin, betoniin ja väylien rakennekerroksiin. 

YIT:n keskuslaboratorio sijaitsee Tuusulassa, ja se työllistää Laitisen lisäksi neljä tutkijaa sekä kuusi laboratoriotyöntekijää. 

Osa testauksesta pystytään tekemään heti kiviainesottamon yhteydessä. Tällöin eri kiviainestuotteille on omat varastokasat, johon oikeankokoista mursketta ohjataan suoraan tilaajaa ja käyttöä varten.  

”Kiviainesyksiköllämme on omia laadunvalvontayksiköitä myös kiviainesottamoiden läheisyydessä ympäri Suomea, jolloin laadun testaaminen voidaan tehdä tehokkaasti paikan päällä”, Laitinen sanoo. 

Lue koko kiven tarina

Sulje
Lähetetään...