5.7.2018
  • Liikenne

Kierrättämisessä on järkeä

Uusioasfaltin käyttö – eli kierrätetyn vanhan asfaltin hyödyntäminen uudessa päällysteessä – tarjoaa monia etuja kiertotalouden kannalta. YIT on yksi johtavista kestävän kehityksen päällystysratkaisujen tekijöistä myös Tanskassa. ”Luonnonvarojen säästäminen on tärkeää. Käyttämällä uusioasfalttia hyödynnämme täysin käyttökelpoista raaka-ainetta.”

"Luonnonvarojen säästäminen on tärkeää. Käyttämällä uusioasfalttia hyödynnämme täysin käyttökelpoista raaka-ainetta."

Lotte Regel Josephsen johtaa YIT:n asfalttilaboratoriota Tanskassa. Hän vastaa uusioasfaltin kehittämisestä, mikä on hänen mukaansa jatkuvasti tärkeämpää: "Meillä on Tanskassa seitsemän asfalttiasemaa, ja viiden viime vuoden aikana olemme investoineet tuotantolaitoksiin noin kolme miljoonaa euroa edistääksemme materiaalien kierrätystä. Se edustaa valtavaa kiertotalouspotentiaalia", Lotte Regel Josephsen sanoo.

Laatu ennen kaikkea

Uusioasfaltin tärkein ominaisuus on tasainen korkea laatu. Sen vuoksi kierrätettävää materiaalia eli asfalttirouhetta testataan aina tuhannen tonnin välein: "Asfalttirouhetta syntyy tavallisimmin vanhaa päällystettä pois jyrsiessä. Kun asfaltti vanhenee, sen bitumi kuitenkin kovettuu. Tämä on otettava huomioon uuden seoksen teossa. Luomme reseptit eräkohtaisesti, jotta lopullinen massa on aina laadultaan täsmälleen samaa kuin täysin uusista raaka-aineista tehty asfaltti", Lotte Regel Josephsen huomauttaa.
Hän kertoo lisäksi, että uusioasfaltin käyttötavoite Tanskassa on tällä hetkellä 25 prosenttia. Se on realistinen tavoite, jonka YIT on saavuttanut jo muutamana vuonna. Osuus voi kuitenkin vaihdella vuosittain sen mukaan, millaisia töitä yhtiöllä on.

"Jotkin tuotetyypit, kuten tiiviit pohjamateriaalit, voivat sisältää runsaasti asfalttirouhetta, kun taas kulutuskerroksissa tanskalaiset määräykset sallivat sitä vain pienempiä määriä. Niinpä voimme käyttää enemmän asfalttirouhetta vuosina, jolloin urakoimme paljon uusia teitä. Vastaavasti vuosina, jolloin teemme pääasiassa uudelleenpäällystystä, asfalttirouheen osuus on pienempi."

Hiilidioksidipäästöjen todellista vähentämistä

Lotte Regel Josephsen on vakuuttunut, että materiaalin kierrättäminen lisääntyy tulevaisuudessa. "Se nyt vain on järkevä tapa toimia", hän sanoo.
"Tanskassa teiden päällystyksessä käytettävän asfaltin vaatimukset edellyttävät ulkomailta tuotua kiviainesta. Meidän on ostettava kiviaines Norjasta ja kuljetettava se tänne meritse. Ajatelkaa, kuinka paljon hiilidioksidipäästöt vähenisivät, jos voisimme kerätä kiviaineksen esimerkiksi 30 kilometrin päästä."

Siksi Lotte Regel Josephsen tiimeineen tekee jatkuvasti töitä luodakseen mahdollisimman tehokkaita toimintamalleja yhteistyössä paikallisten viranomaisten kanssa.

Tutkimustyö on jo tuottanut innovaatiopalkinnon.
"Palkitussa projektissa keräsimme valtavan määrän näyttöä erinomaisesta laadusta, jonka asfalttirouhetta käyttämällä voi saavuttaa. Laboratoriotestit ja eri reseptien jatkuva testaus ovat osoittaneet, että asfaltin kierrätystä on järkevä tehdä. Kierrätysmateriaalia voi käyttää paljon nykyisin sallittuja määriä enemmän laadun kärsimättä."

FAKTAT:

Vuonna 2015 YIT ja Tanskan teknologinen instituutti voittivat tiesektorin innovaatiopalkinnon. Se myönnettiin kaksivuotiselle projektille, joka tutki säästöjen aikaansaamista hyödyntämällä uusioasfalttia päällystyksessä. Palkinnon jälkeen tutkimusta laajennettiin entisestään, ja uusi projekti koepäällystyksineen kesti huhtikuuhun 2018.

Projekti tutkii uusioasfaltin käytön optimointia ja tapoja säästää mahdollisimman paljon raaka-ainetta ja muita resursseja sekä tuotannossa että päällystystoiminnassa. Tuloksia odotetaan parhaillaan.
"Uskon vakaasti, että tutkimus tarjoaa alan rakennuttajille kaivatun näytön uusioasfaltin ominaisuuksista", sanoo Lotte Regel Josephsen.

YIT on käyttänyt kierrätettyjä raaka-aineita jo 1990-luvun alkupuolelta alkaen. Vanhan asfaltin sisältämän bitumin ja kiviaineksen uusiokäyttö vähentää koko prosessin energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä.

Lotte Regel Josephsen johtaa YIT:n asfalttilaboratoriota Tanskassa. Hän vastaa uusioasfaltin kehittämisestä, mikä on hänen mukaansa jatkuvasti tärkeämpää: ”Meillä on Tanskassa seitsemän asfalttiasemaa, ja viiden viime vuoden aikana olemme investoineet tuotantolaitoksiin noin kolme miljoonaa euroa edistääksemme materiaalien kierrätystä. Se edustaa valtavaa kiertotalouspotentiaalia”, Lotte Regel Josephsen sanoo.

Sulje
Lähetetään...