10.7.2019
  • Liikenne

Kierrätetyn kiviaineksen mahdollisuudet – miten kierrätysasfaltin laatu testataan?

Kierrätetylle kiviainekselle on samat laatuvaatimukset kuin puhtaalle luonnonkiviainekselle. YIT:llä kiviainesta kierrätetään aina kuin mahdollista – erityisesti asfaltissa.

Kun päällystyskausi starttaa huhtikuussa, asfalttityöntekijät valtaavat Suomen tiet. He tekevät teihin uusia pintapäällystyskerroksia, vaihtavat koko päällysteen tai rakentavat uudestaan myös tienpohjat. YIT on viime vuosina erikoistunut kierrätysasfaltin käyttöön. Ennen uudelleenkäyttöä vanhan asfaltin laatu tarkistetaan.

”Vanha asfaltti murskataan asfalttiasemalla, ja kivimassasta otetaan näytteet. Näytteestä tutkitaan koostumus ja paljonko siinä on sidosainetta eli bitumia”, kertoo YIT:n laboratoriojohtaja Vesa Laitinen.

Asfaltin kierrätysasteessa haaste onkin nimenomaan bitumi, joka vanhetessaan hapettuu ja kovenee. Kierrätysasfalttia ei voi kierrättää määräänsä enempää ilman, että joukkoon lisättäisiin muita öljypohjaisia pehmentäjiä. Laitisen mukaan tarvitaan tarkempaa suunnittelua asfaltin kierrätykseen, jotta kierrätettävyysastetta voitaisiin nostaa. Suunnittelua kehitetään jatkuvasti muun muassa YIT:n keskuslaboratoriossa Tuusulassa.

”Normaalisti korkeimmat kierrätysasfalttipitoisuudet ovat 50 prosenttia asfaltin kulutuskerroksissa ja alemmissa 70 prosenttia, hän sanoo.

Toinen tapa kierrättää asfalttia on tehdä se paikan päällä. Vanhaa asfalttia jyrsitään noin kolmen sentin syvyydeltä ja se sekoitetaan uuteen asfalttiseokseen REMIX-menetelmällä. Tällöin kierrätysasfaltin osuus on jopa 70–75 prosenttia ja loppu uutta asfalttimassaa.

Haja-asutusalueilla on Laitisen mukaan myös tilanteita, joissa kierrätettyä asfalttia ei ole saatavilla lähistöltä uuteen kohteeseen. Pääkaupunkiseudulla tilanne on toinen, ja kierrätysasfaltista on ylitarjontaa.

Kierrätysasfaltti säästää luontoa

Kierrätysasfaltin kiviainestestaukset ovat samanlaiset kuin puhtaalle luonnonkiviainekselle. Laitisen mukaan rajoituksia kierrätysasfaltille ei laadun näkökulmasta ole.

”Pyrimme kierrättämään niin paljon kuin mahdollista. Kiviaines ja öljystä valmistettava bitumi ovat uusiutumattomia luonnonvaroja. Mitä enemmän kierrätetään, sitä paremmin pystymme luonnonvaroja säilyttämään”, Laitinen sanoo.

Kierrättämällä voidaan vähentää myös hiilidioksidipäästöjä. 50-prosenttisella kierrätysasfaltilla on 20 prosenttia pienempi hiilijalanjälki kuin uudesta kiviaineksesta tehdyllä.

Kierrätyksen lisääminen vaatii verkostoja ja yhteistyötä

YIT:n kierrätysasfaltti on vain yksi esimerkki laadukkaan kiviaineksen uudelleenkäytöstä.

Jotta kiviainesten kierrättäminen olisi helpompaa myös muissa kohteissa, tarvittaisiin enemmän yhteistyötä eri toimijoiden välille, sanoo Geologian tutkimuskeskus GTK:n erikoisasiantuntija Mika Räisänen.

”Helsingin kaupungilla on oma massakoordinaattori, joka tietää, missä kiviaineksia muodostuu milloinkin. Hän yhdistää yrityksiä ja muita toimijoita myös Helsingin lähikuntiin. Tällaista ajattelua olisi hyvä saada myös muualle, jotta kysyntä kohtaisi tarjonnan.”

Räisäsen mukaan Suomessa olisi hyvä tutkia esimerkiksi kierrätetyn kiviaineksen laadun vaihtelua ja pitkäaikaiskestävyyttä.

Täällä selvitetään kierrätyskiviaineksen laatu, kun kivimurske tulee tuotantoprosessista ulos. Ruotsissa sen sijaan määritetään isommista kohteista tulevan kiviaineksen laatu jo prosessin alkuvaiheessa, joten riski hyvän kiviaineksen tuhlaamiseen on pienempi”, hän sanoo.

Laatuohjatulle käytölle olisi Räisäsen mukaan selvä tilaus: Jos kierrätyskiviainesten laatua seurataan tarkasti kohteesta toiseen, saadaan hyvät kiviainekset uudelleen käyttöön vaativiinkin kohteisiin, eikä esimerkiksi asfalttikiviaines päädy turhaan meritäyttöön.

”Tällä tavoin voimme hyödyntää kierrätyskiviaineksia suunnitelmallisemmin ja vähentää kuljetuksista aiheutuvia päästöjä ja haittoja. Tämä toki edellyttää, että kaupungeissa osoitetaan nykyistä enemmän tukialueita kierrätyskiviainesten käsittelyyn ja varastointiin”, Räisänen sanoo.

Lue myös:

Lue koko kiven tarina

Kiviaineksia käytetään lähellä ja optimoiden

Kiviaineksen laadunvarmistus mahdollistaa ketterän käytön 

Sulje
Lähetetään...